Uhorskí Arcibiskupi výrazne ovplyvnili históriu Nových Zámkov, viac sa o nich dozviete na novej výstave

Pozvánka na otvorenie výstavy. Zdroj: Múzeum Jána Thaina

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch otvorilo dňa 28.11. 2019 výstavu s názvom „ARCIBISKUPI V DEJINÁCH NOVÝCH ZÁMKOV“.

Spomienková výstava venovaná najvyšším predstaviteľom uhorskej cirkevnej hierarchie je koncipovaná tak, že sa zmieni o všetkých ostrihomských arcibiskupoch, ktorí sa výraznejšie zapísali do dejín Nových Zámkov. Podnet k príprave výstavy dalo 470. výročie smrti ostrihomského arcibiskupa Pavla Várdaiho (1483 -1549), ktorému Nové Zámky vďačia za vybudovanie svojho prvého hradu, ako aj za svoje meno, keďže Várdaiho hrad, spočiatku nazývaný ako léksky, alebo aj ako arcibiskupov Nový hrad (Castellum Novum Vestrum), sa pod názvom Nový hrad prvýkrát oficiálne spomína v roku 1556.

Plagát výstavy. Zdroj: Múzeum Jána Thaina

Okrem arcibiskupa Pavla Várdaiho výstava predstaví aj takých velikánov novozámockých cirkevných dejín, akými sú Peter Pázmaň, ktorý v Nových Zámkoch dal vybudovať aj arcibiskupský palác, či Juraj Séčéni, ktorý povýšil Nové Zámky na mesto. Výstava nás oboznámi aj so životom a pôsobením ďalších arcibiskupov (Mikuláš Oláh, Anton Verančič), ktorí obetovali mnoho energie a finančných prostriedkov na prvý novozámocký hrad, ktorý im zanechal Várdai aj so všetkými povinnosťami udržiavania a zásobovania hradu.

Vo vzťahu k arcibiskupom výstava zahŕňa predovšetkým obdobie od založenia prvého novozámockého hradu až po obdobie povýšenia Nových Zámkov na mesto v roku 1691, ale okrajovo sa zmieňuje aj o ostrihomských arcibiskupoch 19. storočia – predovšetkým staviteľoch ostrihomskej Baziliky (Alexander Rudnay, Ján Simor a ďalší), ktorých ruky siahali až do Nových Zámkov, keďže Múzeum Jána Thaina vlastní vo svojich zbierkach mramorové tabule zvečňujúce ich mená a skutky vo vzťahu k nášmu mestu.

Výstava potrvá do 22.2.2020. Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok (28.11.2019) o 16-tej hodine v priestoroch Múzea Jána Thaina na ulici M. R. Štefánika.

Videoreportáž o výstave

Múzeum otvorilo výstavu o arcibiskupoch v dejinách Nových Zámkov

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch otvárilo vo štvrtok výstavu s názvom „Arcibiskupi v dejinách Nových Zámkov“. Spomienková výstava venovaná najvyšším predstaviteľom uhorskej cirkevnej hierarchie je koncipovaná tak, že sa zmieni o všetkých ostrihomských arcibiskupoch, ktorí sa výraznejšie zapísali do dejín Nových Zámkov. Viac sa dozviete v reportáži.

Uverejnil používateľ Som Novozámčan – Všetko o Nových Zámkoch Sobota 30. novembra 2019

Zdroj: Múzeum Jána Thaina