„Bojujte a ak treba, položte aj život!“, múzeum otvorilo výstavu o revolučných rokoch

V priebehu októbra a novembra 2019 bude v priestoroch Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch návštevníkom sprístupnená putovná výstava prezentujúca udalosti revolučných rokov 1848/49 so zameraním na boje v okolí komárňanskej pevnosti a na dianie v Nových Zámkoch.

Putovná výstava „Bojujte a ak treba, položte aj život!“ vznikla pri príležitosti 170. výročia vypuknutia uhorského boja za slobodu v Podunajskom múzeu v Komárne a tak kladie veľký dôraz na prezentáciu diania v meste a k tomu sa viažuce hmotné a písomné pamiatky.

Komárno zohrávalo v uhorskom boji za slobodu až do úplného konca významnú rolu skrze svoj rozsiahly pevnostný systém. Prekonalo dve obliehania a až tri z jedenástich významných bitiek sa odohrali práve tu.

Hlavným cieľom autorov výstavy bolo vystaviť čo najviac pôvodných zbierkových predmetov, ktoré môže verejnosť vidieť prvýkrát od konca druhej svetovej vojny. Sú to  dobové litografie, zobrazujúce bojové udalosti, dobové oznámenia, ale napríklad aj údajný pohár Sándora Petőfiho alebo drevorezba, ktorú vyhotovil Pál Nyáry v komárňanskom hradnom väzení. Zaujímavosťou je obraz z 19. storočia, namaľovaný na plechovú tabuľu a čiapka (csákó) národnej stráže komárňanskej župy. Vyzdvihnúť treba vierohodné kópie uniforiem a výstroja uhorských vlastibrancov (honvédov), ktoré poskytlo združenie „Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző és Közhasznú Egyesület, Komárom“. Okrem toho možno na výstave vidieť dobové zbrane, platidlá, mapy a rôzne iné predmety.

Materiál na výstavu okrem Podunajského múzea v Komárne poskytli aj ďalšie múzeá: Múzeum Györgya Klapku v Komárome a Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch. Pri tvorbe panelov bol použitý obrazový materiál poskytnutý Vojensko-historickým ústavom a múzeom v Budapešti a historikom Róbertom Hermannom.

Výstavu môžu návštevníci vidieť do 22. novembra 2019 vo výstavných priestoroch Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch. Autorom výstavy je Péter Vanya, kurátorom je Pavol Rusnák.

Zdroj: Tlačová správa Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch

Autor článku: Tlačová Správa

Obsah je tlačovou správou.

Zdieľajte článok: