Mesto pripravilo kultúrny program ku Dňu ústavy SR

Mesto Nové Zámky a Miestny odbor Matice Slovenskej Nové Zámky  Vás pozývajú na kultúrny program, organizovaný pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej Republiky. Program sa bude odohrávať v Dome kultúry (Hlavné námestie 7). Prihovorí sa nám primátor mesta Mgr. art. Otokar Klein. Okrem neho vystúpi aj slovenský ľudový umelec, výrobca ľudových hudobných nástrojov a interpretátor ľudovej hudby, Ľubomír Párička.

Niekoľko faktov o Ústave SR

  1. Bola prijatá 1. septembra 1992 ústavným zákonom č. 460/1992 Zb., účinnosť nadobudla 1. októbra 1992( s výnimkou niektorých ustanovení)
  2. Ústava Slovenskej republiky je hierarchicky najvyššie postavený právny predpis platný v Slovenskej republike.
  3. Podpísaná bola 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade.
  4. Jej výklad a kontrolu, či je dodržiavaná, má v právomoci Ústavný súd Slovenskej republiky.
  5. Novelizovaná bola celkovo 19-krát.
Zdroj obrázka: www.novezamky.sk
Zdroj: www.novezamky.sk, www.wikipedia.org