Ďalšia Diskusia s úspešnými Novozámčanmi, tentoraz príde Marcel Štefánik

V komunitnom centre KOMPAS sa už 20.10.2018 uskutoční už tretia diskusia s úspešnými NovoZámčanmi. Minule prišiel Róbert Vass, zakladateľ konferencie o bezpečnosti, GLOBSEC. Tentokrát príde Globálny koordinátor pre zapojenie mládeže v Medzinárodnej Federácii spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiace, Mgr. Marcel Štefánik. Ako aj minule stretnutie bude moderovať Milan Grieč.

Ako sa píše v pozvánke na FaceBooku:

NZ INAK Vás pozýva na tretiu diskusiu s osobnosťou, ktorej osobný a profesionálny príbeh môže inšpirovať každého z nás. Účelom udalosti je uctiť si prácu nášho hosťa.

Naše pozvanie prijal pán Mgr. Marcel Štefánik, globálny koordinátor pre zapojenie mládeže v International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku.

Pán Štefánik je absolventom učiteľstva biológie a chémie na Katedre psychológie, pedagogiky a didaktiky Prirorodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ako vysokoškolský učiteľ a výskumný pracovník sa na svojej alma mater podieľal na modernizácii vzdelávania biológie na stredných školách a stal sa spoluautorom publikácie pre kontinuálne vzdelávanie stredoškolských učiteľov biológie na Slovensku. Pracoval tiež ako stredoškolský učiteľ biológie na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave a biológie v angličtine na Gymnáziu Juraja Hronca v Bratislave. Ako štipendista prestížneho The Fulbright Program sa v špičkovom vedeckom tíme na University of Maryland v USA zameriaval na sociálnu nespravodlivosť a korene diskriminácie a hlavne príčiny, ktoré vedú deti a mládež k akceptovaniu a ktoré k odmietaniu diskriminačných praktík vo svojom okolí.

Jeho súčasné profesionálne pôsobenie ovplyvnila jeho dobrovoľnícka činnosť v Slovenský Červený kríž – Spolu pomôžeme, ktorá sa začala v roku 1997 v čase jeho stredoškolského štúdia na Gymnáziu v Nových Zámkoch. Postupne sa stal prezidentom Mládeže SČK, člen Výkonnej rady SČK či poradca prezidenta a Generálneho sekretára SČK.

Pred tým ako sa v roku 2012 stal globálnym lídrom pre zapojenie mládeže, pôsobil v Medzinárodnej federácii spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca v rokoch 2007 a 2008 ako odborník pre túto oblasť. Mladí ľudia tvoria vyše polovicu 17 miliónov dobrovoľníkov organizácie a sú preto hybnou silou Červeného kríža, ktorý ročne pomáha približne 247 miliónom ľudí v komunitách postihnutých humanitárnymi katastrofami. Úlohou pána Štefánika je navrhovať stratégie aplikovateľné v 190 členských Národných spoločnostiach Federácie na zapájanie detí a mladých ľudí do práce Červeného kríža nielen ako cieľovej skupiny humanitárnej pomoci či dobrovoľníkov, ale aj ako súčasných a budúcich lídrov, aby Červený kríž mohol ďalej efektívne plniť svoju úlohu, ktorou je zmierňovať a prechádzať ľudské utrpenie. ( Zdroj: https://www.facebook.com/nzinak/)

Ak sa (zdroj: https://www.facebook.com/nzinak/)

Ak sa nebudete môcť zúčastniť naživo, pýtať sa budeme môcť cez službu Sli.do s hashtagom #9705. Hudobným hosťom bude Tamás Fekete.

Partneri podujatia sú : Artforum kníhkupectvo Nové ZámkyPrintea – reklamná agentúraGymnázium Nové Zámky
Mediálny partner: NovéZámky24.sk

Vstup na akciu bude voľný.

 

Richard Prutkay

Autor článku: Richard Prutkay

Založil som a dodnes spravujem regionálny spravodajský portál Som Novozámčan. Záleží mi na mojom rodnom meste Nové Zámky a preto sa ho snažím zlepšovať prostredníctvom mojej práce v Som Novozámčan a Teen Media.

Zdieľajte článok:

Komentáre - Vyjadrite svoj názor: