Spravme niečo pre životné prostredie! Ďalší ročník súťaže „Do práce na bicykli“ prichádza

Radi jazdíte na bicykli? Mesto Nové Zámky sa opäť zapojili do súťaže „Do práce na bicykli“.

Dnes je už známym faktom, že jazdenie autom životnému prostrediu nepomáha. Práve preto vznikla v roku 2014 súťaž „Do práce na bicykli“. Jej cieľom je podporiť cyklodopravu v mestách.

„Spoločným zámerom súťaže je okrem podpory budovania kvalitnej a bezpečnej infraštruktúry pre peších a cyklistov aj zvyšovanie povedomia obyvateľov o užitočnosti a prínosoch nemotorovej a verejnej osobnej dopravy pre zlepšenie životného prostredia, a tým aj celkovej kvality života v mestách. Tento ročník je zameraný predovšetkým na upokojovanie dopravy v centrách slovenských miest a obcí s cieľom vytvárať podmienky pre bezpečný pohyb cyklistov a chodcov,“ píšu organizátori súťaže pre Nové Zámky na webe mesta.

Koordinátorkou za mesto Nové Zámky je Ing. Mária Skalová. Celonárodná cyklosúťaž bude prebiehať od 1. do 31. mája tohto roka. Kto sa môže zapojiť?

„V Nových Zámkoch sa do súťaže môžu registrovať 2 až 4 členné tímy zamestnancov, z ktorých každý člen je zamestnancom jednej firmy alebo inštitúcie (aj školy), pričom počet tímov za tú istú firmu / inštitúciu nie je obmedzený. Ide o firmy a inštitúcie so sídlom a pôsobením na území mesta Nové Zámky. Súťaž je otvorená aj pre tímy študentov z rovnakej školy , ktorí sa chcú zapojiť a zaregistrujú sa do súťaže.  Títo študenti však musia splniť podmienku dovŕšenia veku 15 rokov ku dňu zahájenia súťaže – 1.5.2019,“ informujú organizátori.

Ako sa zapojiť?

Pri registrácii uvedie vedúci tímu IČO firmy/inštitúcie/školy, za ktorú budú zamestnanci alebo študenti súťažiť. Každý súťažiaci sa môže zaregistrovať len raz. Registrácia tímov do súťaže trvá najneskôr do 5. mája 2019 a prebieha cez on-line formulár na www.dopracenabicykli.eu , kde súťažiaci nájdu aj štatút a pravidlá súťaže.

Každý, kto sa do národnej súťaže aktívne zapojí, môže získať zaujímavé a hodnotné ceny pre seba i pre registrovanú samosprávu, konkrétny zoznam nájdete tu.

„Z výsledkov minuloročného vyhodnotenia účasti nášho mesta v národnej súťaži Do práce na bicykli bol zrejmý narastajúci trend v počte prihlásených účastníkov, ako  jednotlivcov, tak i firiem a organizácií v porovnaní s rokom 2017. Na konto najazdených km na bicykli do práce pribudlo o 1336 km viac. Veríme, že aj v tomto roku sa k nám pripoja ďalší obyvatelia nášho mesta, ktorí svojím rozhodnutím jazdiť do práce či do školy na bicykloch vyjadria svoj postoj, že im nie je ľahostajná zmena klímy, ku ktorej automobilová doprava prispela v r. 2000 – 2014 nárastom skleníkového plynu CO2 až o 63,7%,“ píšu organizátori.

Pridajte sa a spravme spolu niečo prospešné pre seba, pre prostredie, v ktorom žijeme a pre trvalo udržateľnú budúcnosť ďalších generácií. Organizátori sa tešia na vašu účasť!

Zdroj: www.novezamky.sk , www.pexels.com, www.dopracenabicykli.eu