Hľadáš strednú školu? Gymnázium Nové Zámky bude mať Deň otvorených dverí!

Tohtoročný deviataci sa už postupne začínajú rozhodovať, na akú cestu sa vyberú a akú strednú školu si zvolia. Aj novozámocké stredné školy pripravujú Dni otvorených dverí, aby deviataci videli, ako to na danej škole vyzerá.

Jednou z týchto škôl je i Gymnázium Nové Zámky.  Do života gymnazistu budete môcť nahliadnuť 14.2.2019 o 8:30 pre žiakov a o 15:30 pre rodičov.

 „Počas dňa budú poskytnuté informácie o možnostiach štúdia, prijímacích pohovoroch, žiaci a rodičia navštívia predmetové učebne a laboratória, oboznámia sa so špecifikami výučby jednotlivých predmetov a dosiahnutými úspechmi žiakov.“  – píše sa na Oficiálnej FB stránke gymnázia.

Ako to na gymnáziu vyzerá si môžete pozrieť aj v nasledujúcom videu:

Zdroj: https://www.facebook.com/GymnNZ/videos/vb.191796164588138/798746193835991/?type=2&theater

Ešte stále je možné hlasovať o novom názve pre RTTV Slovakia! Pomôžte nám vybrať lepší názov!