Hlasovanie už začalo! Aké projekty sa uchádzajú o peniaze z participatívneho rozpočtu?

Tento obrázok vás privíta na stránke, kde môžete o projektoch hlasovať. Zdroj: www.novezamky.sk

Občania Nových Zámkov sa po prvýkrát uchádzali o peniaze z rozpočtu mesta. Budú z nich financovať svoje projekty.

Mestské zastupiteľstvo schválilo 19.3.2019 dokument s názvom Zásady tvorby a čerpania participatívneho rozpočtu pre Nové Zámky. Prvé verejné stretnutie komunít, na ktorom mesto informovalo občanov o možnosti uchádzať sa o financie z participatívneho rozpočtu sa uskutočnilo 17.4.2019. Už vtedy prišlo množstvo novozámčanov so zaujímavý nápadmi a predstavami ako peniaze použiť.

Keď prešli projekty kontrolou MsÚ, zaradili ich do hlasovania. Do hlasovania sa dostalo celkom 9 projektov, ktoré budú súťažiť o priazeň občanov do 20.6.2019. Dnes (12.6) boli projekty verejne odprezentované v Dome kultúry. Predstavíme vám všetky projekty, ktoré sa uchádzajú o vašu podporu.Mesto je krajšie s kvetmi – Ide o projekt, ktorý by priniesol do nášho mesta viac farieb, vôní, pôžitok pre oči. Projekt je zameraný na vysadenie kvetinových záhonov na miestach, ktoré sú na to mimoriadne vhodné a sú momentálne veľmi zanedbané a kazia celkový estetický vzhľad mesta. Predkladateľkou je Mgr. Dominika Tóthová.

Detské ihrisko Cyril – Zámerom je revitalizácia existujúceho pieskoviska, ktoré momentálne zanedbané a rastie v ňom burina. Revitalizácia by pomohla k tomu, aby sa pieskovisko stalo atraktívnejším miestom, kde by sa mohli stretávať rodičia s deťmi zo sídliska na Cyrilometódskej ulici, prípadne z blízkych ulíc. Predkladateľom je Zoltán Komlóši.

Mládežnícky festival TeenFest – Pôjde o festival, ktorý pripravia mladí mladým. Budú prezentovať svoje talenty v oblasti hudby, umenia, zábavy a športu. Festival sa bude odohrávať na Hlavnom námestí, pre divákov bude bezplatný a o jeho organizáciu sa postarajú dobrovoľníci. Cieľom projektu je motivovať deti a mladých ľudí k zapojeniu sa do kultúrneho a občianskeho života v meste. Predkladateľom je Lukáš Kocera.

Detské Ihrisko Cyril 2 – Zámerom je revitalizácia existujúceho pieskoviska, momentálny stav je, že
pieskovisko je zanedbané a rastie v ňom burina. Cieľom projektu je revitalizácia a zatraktívnenie pieskoviska a tým vytvorenie detskej zóny a socializácia deti a rodičov. Predkladateľom je Zoltán Komlóši.Vráťme Čerešňovej ulici čerešne – Jedná sa o výsadbu čerešňových stromov na Čerešňovej ulici za telesom hrádze, pred záhradkami na parcelách registra E,6550/1;E,6548;E,6549/4, ktoré sú majetkom Slovenského vodohospodárskeho podniku. Jedná sa o úsek od bývalej teplárne pri zbernom dvore po Fillerov kopec. Predkladateľ navrhuje vysadiť rýchlorastúce, odolné odrody čerešní vysokého pestovateľského tvaru. Predkladateľom je Mgr. Štefan Danis.

Festival inovatívneho vzdelávania Pod jednou strechou – Projekt je zameraný na rozvoj povedomia a šírenia inovatívnych prístupov vo výchove a vzdelávaní medzi laickou i odbornou verejnosťou. Nové Zámky sú v súčasnosti miestom, kde sa vytvára veľa iniciatív, ktoré sa venujú deťom a vzdelávaniu. Našou snahou je, aby tieto iniciatívy dostali priestor na vzájomné obohatenie s možnosťou pokračovania v budúcnosti. Predkladateľkou je Miroslava Okuliarová.

Športové vybavenie Komunitného centra Kompas – Komunitné centrum Kompas na Pribinovej ulici č.3 v Nových Zámkoch každý týždeň poskytuje svoje priestory rodičom na materskej a rodičovskej dovolenke so svojimi deťmi, aby tu mohli stráviť čas s inými rodičmi, zdieľať svoje radosti aj trápenia v komunite ľudí, ktorí majú podobné záujmy. V projekte predkladateľka Andrea Mészárošová  žiada financie na športové vybavenie pre deti, aby mohli kreatívne tráviť čas a rozvíjať svoje pohybové zručnosti.

Interaktívne detské ihriská – Detstvo je najkrajším obdobím v živote človeka. Pre deti je prirodzené, ak prostredníctvom hry a súťaživosti rozvíjajú svoj intelekt a osobnosť. Cieľom je podporiť rozvoj motoriky, rozvoj pohybových schopností, rozvoj kognitívnych schopností, rozvoj prirodzenej súťaživosti a hravosti, rozvoj logického myslenia, spoznávanie farieb, tvarov, znakov, spájanie rodiny, aby trávila čo najviac času spolu, utužovanie a nadväzovanie nových kamarátstiev. Predkladateľom je Peter Mészáros.

„Život pre Lastovičiu“ – Na jeseň tohto roku by chcel predkladateľ realizovať komunitný projekt na Lastovičej ulici podľa priloženého nákresu. Vedľa detského ihriska plánuje svojpomocne vysadiť živý plot a stromy, a tak začať 1. etapu revitalizácie vnútrobloku. Na úseku cca 30 metrov by členovia združenia Život pre Lastovičiu radi očistili a natreli oplotenie, čím by prispeli k skultúrneniu danej lokality, ktorá pôsobí dosť zanedbane. Predkladateľom je Tomáš Lukovič (nezávislé združenie občanov Život pre Lastovičiu).Podrobný popis všetkých projektov nájdete tu.

Ako hlasovať?

Máte k dispozícií viacero foriem hlasovania. Hlasovať môžete prostredníctvom hlasovacích lístkov, ktoré sú k dispozícií v časopise Castrum Novum (č. 11/2019) , v kancelárii prvého kontaktu mestského úradu na prízemí budovy a v turisticko-informačnej kancelárii v Dome kultúry.

Ďalším spôsobom hlasovania je online hlasovanie. Aby ste mohli hlasovať, budete potrebovať pripojenie k internetu a mobilný telefón so SIM kartou. Podrobný postup hlasovania nájdete nižšie.


  1. Na stránke novezamky.hlasobcanov.sk kliknete na tlačidlo HLASOVANIE.
  2. Otvorí sa vám zoznam projektov, za ktoré môžete hlasovať. Pri každom nájdete tlačidlá VYBRAŤ PROJEKT a VIAC INFORMÁCIÍ. Pri projektoch za ktoré chcete hlasovať kliknite na tlačidlo Vybrať projekt (hlasovať môžete za ľubovoľný počet projektov).
  3. Na boku uvidíte projekty, ktoré ste vybrali (obrázok). Pod nimi nájdete tlačidlo HLASOVAŤ. Kliknite na toto tlačidlo.
  4. Po kliknutí uvidíte formulár. Tento formulár vyplnte a kliknite na odoslať.
  5. Zadajte kód, ktorý vám prišiel do SMS správy do políčka pod formulárom.
  6. Hotovo!

Vyhodnotenie projektov potrvá od 21.júna do 30. júna. Potom sa dozvieme, ktoré projekty mesto podporí. Rozhodnite aj vy, ktorý projekt si financie zaslúži a hlasujte.

Zdroj: www.novezamky.sk