JARNÉ UPRATOVANIE 2019: Pozrite si harmonogram odvozu odpadu!

Zima už pomaly končí, teploty stúpajú, objavujú sa prvé snežienky a čoskoro je tu jar. Pri tejto príležitosti sa opäť začne jarné upratovanie, počas ktorého budeme mať možnosť zbaviť sa odpadu.Mesto Nové Zámky Vás vyzýva, aby ste sa zapojili do jarného upratovania. Už od 1.apríla sa bude zvážať odpad. Odpad treba vyložiť spred rodinných domov do 8:00 daného dňa.

Harmonogram odvozu odpadu

01. apríl 2019 – pondelok
ulice: Lesná, Hradná, Kvetná, Ružová dolina, Nová, Orechový sad, T. Vansovej – rod. domy, Čerešňová, Tatranský priechod, Bočná, Dostihová, Jelenia, Štrková, Riečna, Jazerná, Dubová, Robotnícka, Hájová, Rovná, Topoľová, Trávna, Strelecká, Zálesná, A.Jedlíka
03. apríl 2019 – streda
ulice: Fajková, Nám. hrdinov, Pri hrádzi, Včelárska, Svornosti, Poľovnícka, Slnečná, Slávičia, Agátová, Mýtna, Lúčna, Podhájska, M.Matunáka, Hlboká, Brezová, Pod kopcom, Orgovánová
05. apríl 2019 – piatok
ulice: Tatranská, Gúgska, Bernolákovo nám., Nitrianska cesta, Andovská – rod. domy
08. apríl 2019 – pondelok
ulice: Jeruzalemská, Holubičia, Sitnianska, Holubyho, Cintorínska, Kmeťova, Moyzesova, Pod záhradami, Hliníková, Poľná, Šulekova, Mederská, Okružná, Slovenská, Jarková, Zdravotnícka
10. apríl 2019 – streda
ulice: Komjatická, Dostojevského, Pod lipami, Jirásková, Žofijská, Javorová, Železná, Výpalisko, Devínska, Jesenského, Sládkovičova, M.M.Hodžu, J.M.Hurbana, Svätoplukova, Rázusova
12. apríl 2019 – piatok
ulice: Považská, Palackého, Husova, Pohronská, Oravská, Trhová, Piesočná, Húlska, Hrebíčková, Strečnianska, Detvianska, Nový svet, Šurianska, Bezručova, Hviezdoslavova, Heydukova, Komenského, Kollárova, Železničiarska, Wolkerova, Nitrianske nábrežie
15. apríl 2019 – pondelok
ulice: Komárňanská cesta, J. Murgaša, Konopná, Ľanová, Bajčská, Továrenská, Pri skladoch, Dvorská, Bešeňovská cesta, Koralová, JantárováBudú aj kontajnery

Pre ulice Krížna a Krajná budú od 1.4 do 2.4 pristavené veľkokapacitné kontajnery. Na základe požiadaviek skupín občanov budú v ostatných lokalitách /sídliská, školy, záhradkárske osady/ bezplatne rozmiestnené kontajnery v období od 1. 4. 2018 do 15. 4. 2018. Svoje požiadavky môžete
uplatniť na Mestskom úrade v Nových Zámkoch kancelária č. 221, tel: 6921 747 alebo 6400 225-7 kl. 247 iba dňa 25.03.2018 do vyčerpania veľkokapacitných kontajnerov. Počas celého roka môžete odovzdávať objemný, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad na Považskej ul. (bývalé uhoľné sklady) – kontakt : 6424 282. Papier, sklo, textil, žiarivky, farby, lepidlá, batérie, akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, plasty, kovy môžu občania odovzdať bezplatne na ul. G. Bethlena (bývalá kotolňa) – t.č. 6414 305

Zdroj: www.novezamky.skwww.torange.biz