HARMONOGRAM: Jarné upratovanie sa uskutoční po Veľkej noci, odpad spred domov vám však neodvezú

Ilustračná fotografia. Zdroj: Pexels.com

Mesto Nové Zámky nedávno zrušilo Jarné upratovanie spred rodinných domov, pristavené boli iba už vopred objednané veľkokapacitné kontajnery. Jarné upratovanie sa nakoniec uskutoční po Veľkej noci, odpad však nebude zvážaný priamo spred domov tak, ako tomu bolo v minulosti.

AKTUALIZÁCIA 10.4.2020: Do článku boli pridané nové informácie a harmonogram rozmiestnenia kontajnerov.
V súvislo so šírením nového ochorenia platia aj v meste Nové Zámky prísne opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu vírusu COVID-19. Patrí medzi ne napríklad povinné prekrytie tváre mimo domu či zrušenie všetkých podujatí. Na Slovensku je aktuálne nakazených 715 ľudí, z okresu Nové Zámky je nakazených 17 ľudí. Vzhľadom na túto mimoriadnu situáciu sa mesto Nové Zámky rozhodlo zmeniť spôsob, akým prebieha jarné upratovanie. Pracovníci už nebudú chodiť od domu k domu a odpad zbierať.

Na vybrané ulice mesto pristaví veľkokapacitné kontajnery, odpad bude nutné do týchto kontajnerov dopraviť samostatne. Kontajnery budú na rôznych uliciach dostupné v rôznych dňoch, podľa harmonogramu. Do kontajnerov nebude možné dávať akýkoľvek odpad, vyhodiť tam môžete iba objemný odpad.

„Žiadame obyvateľov, aby odpad ukladali do týchto kontajnerov a nevykladali ho pred rodinné domy. Do veľkokapacitných kontajnerov sa bude zbierať iba objemný odpad. Objemný odpad už vyložený pred rodinnými domami si každý obyvateľ musí preložiť do pristavených kontajnerov osobne,“ informuje mesto Nové Zámky.Mesto taktiež upozorňuje, že odpad vložený do kontajnerov mimo termínu či odpad uložený mimo kontajnera odvezený nebude. Kontajnery taktiež nie sú určené na bio-odpad. „Zakazuje sa ukladať BIO ODPAD do týchto VKK. Bio odpad je potrebné odviesť na Prekládkovú stanicu odpadov,“ informuje mesto Nové Zámky.

Prekládková stanica sa v Nových Zámkoch nachádza na Považskej ulici číslo 40. Tá funguje od pondelka do piatka, od šiestej hodiny rannej do 16-tej hodiny poobede. Prekládková stanica je určená iba na bio-odpad, iný odpad sa tu odovzdať dať nebude.  Z dôvodu zabránenia šíreniu koronavírusu bude vstup na prekládkovú stanicu umožnený iba s rúškom a ochrannými rukavicami.Zberný dvor, kde môžete odovzdať separovaný odpad sa nachádza na ulici G. Bethlena 54, Nové Zámky. Tento zberný dvor je v pondelok zatvorený. V utorok je otvorený od 7:30 do 17-tej hodiny, v stredu od 7:30 do 18-tej hodiny, vo štvrtok a piatok od 8:30 do 17-tej hodiny. V sobotu môžete odpad odovzdať od 7-mej do 12-tej hodiny.

Harmonogram rozmiestnenia kontajnerovZdroj: Mesto Nové Zámky
Zdroj: Mesto Nové Zámky

Články o aktuálnej situácií v súvislosti s koronavírusom v Nových Zámkoch nájdete tu. Prihláste sa aj na odber Novozámockého newslettera, aby vám nič neušlo.