Jesenné upratovanie je tu už za chvíľu! Pozrite si harmonogram

Ako každý rok, už čoskoro budeme mať opäť príležitosť zbaviť sa rozmernejšieho odpadu. Mesto Nové Zámky Vás vyzýva, aby ste sa zapojili do Jesenné upratovania. Už od 12.novembra sa bude zvážať odpad. Odpad treba vyložiť spred rodinných domov do 8:00 daného dňa.

Harmonogram odvozu:

12. november 2018 – pondelok
ulice: Lesná, Hradná, Kvetná, Ružová dolina, Nová, Orechový sad, T. Vansovej – rod. domy, Čerešňová, Tatranský priechod, Bočná, Dostihová, Jelenia, Štrková, Riečna, Jazerná, Dubová, Robotnícka, Hájová, Rovná, Topoľová, Trávna, Strelecká, Zálesná, A.Jedlíka
14. november 2018 – streda
ulice: Fajková, Nám. Hrdinov, Pri hrádzi, Včelárska, Svornosti, Poľovnícka, Slnečná, Slávičia, Agátová, Mýtna, Lúčna, Podhájska, M.Matunáka, Hlboká, Brezová, Pod kopcom, Orgovánová,
16. november 2018 – piatok
ulice: Tatranská, Gúgska, Bernolákovo nám., Nitrianska cesta, Andovská – rod.domy
19. november 2018 – pondelok
ulice: Jeruzalemská, Holubičia, Sitnianska, Holubyho, Cintorínska, Kmeťova, Moyzesova, Pod záhradami, Hliníková, Poľná, Šulekova, Mederská, Okružná, Slovenská, Jarková, Zdravotnícka
21. november 2018 – streda
ulice: Komjatická, Dostojevského, Pod lipami, Jirásková, Žofijská, Javorová, Železná, Výpalisko, Devínska, Jesenského, Sládkovičova, M.M.Hodžu, J.M.Hurbana, Svätoplukova, Rázusova, M.R.Štefánika, Tyršova
23. november 2018 – piatok
ulice: Považská, Palackého, Husova, Pohronská, Oravská, Trhová, Piesočná, Húlska, Hrebíčková,
Strečnianska, Detvianska, Nový svet, Šurianska, Bezručova, Hviezdoslavova, Heydukova, Komenského, Kollárova, Železničiarska, Wolkerova, Nitrianske nábrežie
26. november 2018 – pondelok
ulice: Komárňanská cesta, J. Murgaša, Konopná, Ľanová, Bajčská, Továrenská, Pri skladoch, Dvorská, Bešeňovská cesta, Koralová, Jantárová

Odpad musí byť vytriedený a BIO odpad, ako napríklad konáre musí byť zviazaný. Mesto taktiež žiada obyvateľov, aby boli pri nakladaní odpadu nápomocný.

Budú aj kontajnery

Pre ulice Krížna a Krajná budú od 12.11 do 13.11 pristavené veľkokapacitné kontajnery. Na základe požiadaviek skupín občanov budú v ostatných lokalitách /sídliská, školy, záhradkárske osady/
bezplatne rozmiestnené kontajnery v období od 12. 11. 2018 do 26. 11. 2018. Svoje požiadavky môžete
uplatniť na Mestskom úrade v Nových Zámkoch kancelária č. 221, tel: 6921 747 alebo 6400 225-7 kl.
247 iba dňa 05.11.2018 do vyčerpania veľkokapacitných kontajnerov. Počas celého roka môžete odovzdávať objemný, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad na Považskej ul. (bývalé uhoľné sklady) – kontakt : 6424 282. Papier, sklo, textil, žiarivky, farby, lepidlá, batérie, akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, plasty, kovy môžu občania odovzdať bezplatne na ul. G. Bethlena (bývalá kotolňa) – t.č. 6414 305

Zdroj: www.novezamky.sk