Mesto pripravilo kultúrny program ku sviatku Cyrila a Metoda

Ilustračná fotografia Program ku sviatku Cyrila a Metoda z predošlých rokov). Zdroj: www.novezamky.sk

Sviatok vierozvestcov Cyrila a Metoda sa už blíži. Pri tejto príležitosti sa rozhodlo mesto Nové Zámky zorganizovať spomienkovú slávnosť s kultúrnym programom.

Program k tohtoročnému sviatku Cyrila a Metoda, ktorý bude už v nedeľu 5.júla pripravilo Mesto Nové Zámky spolu s miestnym spolkom Matice Slovenskej. Spomienková slávnosť k príležitosti sviatku svätých Cyrila a Metoda sa uskutoční v deň sviatku, 5. júla, o 17-tej hodine pri súsoší na námestí Františkánov vedľa Františkánskeho kláštora.V programe vystúpi Vokálny zbor Enthea, Divadlo Paradox a folklórny súbor Matičiarik. Súčasťou programu bude aj kladenie vencov pri pamätníku týchto vierozvestcov.

Kto boli Cyril a Metod?

O dvoch vierozvestcoch, ktorí prišli v 9. storočí do Veľkej Moravy sa učia už deti na základnej škole. „Na naše územie prišli Konštantín a Metod pred vyše 1100 rokmi šíriť kresťanstvo, kultúru a vzdelanie,“ informuje o solúnskych bratoch portál O škole.Konštantín a Metod pochádzajú z mesta Solún v dnešnom Grécku. Na Veľkú Moravu prišli na pozvanie Kniežaťa Rastislava v roku 863. Založili Slovienske cirkevné učilište, zaviedli sloviensky jazyk do liturgie a predstavili hlaholiku. Po smrti boli vyhlásení za svätých a deň ich príchodu na Veľkú Moravu oslavujeme dnes ako významný cirkevný sviatok,“ dopĺňa portál.