Mesto zriadilo krízové centrum pre ľudí bez domova, okrem iného poskytuje aj osobnú hygienu

Krízové centrum pre ľudí bez domova v Nových Zámkoch. Zdroj: www.novezamky.sk

Mesto Nové Zámky sa rozhodlo pomôcť aj obyvateľom mesta bez domova. Zriadilo krízové centrum, ktoré je zároveň aj karanténnym centrom pre týchto ľudí.

Cieľom krízovo-karanténneho centra je znížiť riziká šírenia koronavírusu. „Zriadením krízového kontaktného centra a karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova chce mesto znižovať riziká vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 medzi touto ohrozenou skupinou,“ informuje Mesto Nové Zámky na svojom webovom sídle. Obyvatelia mesta bez domova sú jednom najrizikovejších skupín, keďže sa neustále nachádzajú vonku.Krízové centrum im poskytne priestor na osobnú hygienu, ale aj testy na ochorenie COVID-19. „V zariadení budú mať odkázaní ľudia prístup k jedlu a hygiene, ako aj k rúškam a čistému oblečeniu. Mesto im zabezpečilo prístup k zdravotnej starostlivosti, testovanie na koronavírus a v prípade nutnosti aj pobyt v karanténe,“ informuje Mesto Nové Zámky. Kontaktné krízové centrum poskytne okrem toho ľudom bez domova aj poradenstvo a základné informácie. V rámci hygieny sa v ňom môžu ľudia bez domova osprchovať, umyť, dezinfikovať si ruky a tvár, ale aj  použiť toalety.

Príprava krízového centra pre ľudí bez domova v Nových Zámkoch. Zdroj: www.novezamky.skOkrem hygieny slúži nové krízové centrum aj na výdaj jedla. Jedlo sa vydáva formou suchej stravy v potravinových balíčkoch, dostupné je však aj teplé jedlo a nápoje. Krízové centrum má ľudom bez domova poskytnúť aj ošatenie, taktiež si tu budú môcť vymeniť či oprať svoje rúška. Prevažná väčšina týchto činností sa bude vykonávať vonku. „Prevažná časť činností bude vykonávaná v exteriéri pri dodržaní usmernenia hlavného hygienika,“ informuje Mesto Nové Zámky.Prevádzku budú zabezpečovať nielen sociálny pracovníci, pomôžu aj dobrovoľníci z komunitného centra. „Prevádzku kontaktného miesta budú zabezpečovať dve  terénne sociálne pracovníčky, jeden terénny pracovník mesta, dobrovoľníci Komunitného centra KOMPAS, členovia Slovenského Červeného kríža a v stanovenom čase aj zdravotnícky pracovník (vždy minimálne dve až tri osoby),“ informuje Mesto. Interiér budovy bude slúžiť ako karanténne zariadenie. „Klientov s príznakmi akútneho infekčného respiračného ochorenia bezodkladne premiestia do interiéru budovy – karanténneho zariadenia,“ informuje Mesto Nové Zámky.Krízové centrum sa nachádza v areáli Športhotela. Toto miesto vybralo mesto po konzultácií s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch. Podľa mesta sa jedná o jednu z dostupných lokalít, kde sa ľudia bez domova zdržiavajú. „Je dostupná z lokalít pravidelného zdržiavania sa ľudí bez domova,  leží mimo zastavaného územia, má plné vybavenie pre karanténne zariadenie a dostatočne veľký exteriér na výkon krízového kontaktného centra,“ informuje Mesto Nové Zámky.