Mladí výtvarníci vystavujú svoje obrazy v budove Mestského úradu

Výstava na MsÚ. Zdroj: www.novezamky.sk

Mladí výtvarníci z CVČ namaľovali históriu mesta Nové Zámky ich pohľadom. Pravdepodobne to nie je posledná výstava v týchto priestoroch.

Obrazy boli už vystavené v CVČ, kvôli súvislosti s mestom sú teraz aj na Mestskom Úrade. „V mesiaci jún boli obrazy vystavené ako súčasť vernisáže prác mladých výtvarníkov za šk. rok 2018/2019 v budove CVČ Pyramída v Nových Zámkoch. Následne obrazy s tematikou histórie mesta putovali na MsÚ v Nových Zámkoch. Budovu mestského úradu vnímame ako jeden zo symbolov mesta, Mesto Nové Zámky je zriaďovateľom CVČ Pyramída a zvolená téma veľmi úzko súvisí s históriou nášho mesta,“ hovorí Silvia Lőrinczová, riaditeľka Centra Voľného Času v Nových Zámkoch.Zdroj: www.novezamky.sk

Obrazy vytvorili členovia Výtvarného záujmového útvaru a členovia Klubu mladých výtvarníkov vo veku 7- 16 rokov. Predlohou im pri maľovaní bol kalendár s historickými fotografiami. „Tému navrhla p. Marta Gyurkovicsová, ktorá sa už dlhé roky venuje mladým výtvarným talentom. Inšpiráciou bol kalendár mesta Nové Zámky s historickými fotografiami,“ hovorí Lőrinczová.

Vstupná hala Mestského úradu vás už hneď pri vstupe prekvapí množstvom obrazov. Všetky tieto obrazy stihli žiaci Pyramídy vytvoriť za tri mesiace. „Vystavených je 40 obrazov na plátne, obrazy boli namaľované v mesiacoch apríl až jún 2019. Obrazy vznikli pod vedením p. Marty Gyurkovicsovej,“ dodala Silvia Lőrinczová.

Návštevníkom Mestského úradu sa výstava páči. „Veľmi nás teší a príjemne nás prekvapilo množstvo pozitívnych reakcií,“ hovorí riaditeľka Centra Voľného Času.Pravdepodobne sa verejnosť dočká i ďalších takýchto výstav priamo v budove MsÚ. „Výstavy realizujeme pravidelne už niekoľko rokov v priestoroch CVČ, ak bude záujem zo strany zriaďovateľa môžeme z takejto formy prezentácie prác mladých Novozámčanov urobiť peknú tradíciu,“ dodala Silvia Lőrinczová.