Múzeum Jána Thaina pripravuje výstavu „Hrady Kráľa Mateja“. Čo si budeme môcť na výstave pozrieť?

Matej Korvín pochádzal z rodu Huňadyovcov a jeho otec Ján Huňady bol najbohatším veľmožom v Uhorsku. Kráľ Matej K. sa v pamäti národa zachoval ako dobrý kráľ.

Za jeho vlády došlo k ekonomickému a kultúrnemu rozkvetu krajiny. Bojoval s Jiřím z Poděbrad a Fridrichom III., dobyl Sliezsko, Lužicu a Moravu a dal sa tam korunovať za českého kráľa.V  spolupráci s vyšehradským Múzeom Kráľa Mateja Maďarského Národného Múzea (Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma Visegrád) pripravuje Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch výstavu s názvom Hrady kráľa Mateja.

Výstava vznikla na pôde Múzea kráľa Mateja vo Vyšehrade (Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma Visegrád) v roku 2018, ktorý bol v Maďarsku vyhlásený ako pamätný rok kráľa Mateja (pri príležitosti 560. výročia zvolenia Mateja Korvína za uhorského kráľa). Výstava už pôvodne bola koncipovaná ako putovná, do konca roku 2019 bude na Slovensku sprístupnená v troch múzeách, prvýkrát v novozámockom múzeu. Doteraz ju návštevníci mohli vidieť len vo Vyšehrade a v Budapešti.


Plagát výstavy

Výstava prezentuje hrady z obdobia kráľa Mateja prostredníctvom makiet a virtuálnych rekonštrukcií, replík zbraní, pričom prináša poznatky aj o stavbe hradov a vojenskej histórii druhej polovice 15.storočia. Okrem kráľovských hradov sa päťjazyčná výstava venuje aj hradom kráľovnej, šľachty či cirkvi (Buda, Visegrád, Tata, Diósgyőr, Kisnána, Szigliget, Győr, Pannonhalma), pričom dôraz kladie aj na každodenný život na hrade a v jeho okolí.Vernisáž výstavy sa uskutočnila 14. marca 2019 o 16,00 hod. v priestoroch múzea na Ul. M. R. Štefánika 58. Pozrieť si ju môžete až do 23.5.2019.

Zdroj: Múzeum Jána Thaina, wikipedia.org