Múzeum J. Thaina už vo štvrtok otvorí výstavu „Európa pred 400 rokmi – Tridsaťročná vojna“

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch otvára dňa 24.5.2018 výstavu s názvom „Európa pred 400 rokmi – Tridsaťročná vojna“ (1618-1648), ktorou pripomína dôležité dejinné udalosti Európy pred 400 rokmi. Výstava dokumentuje udalosti počnúc pražskou defenestráciou (23.5.1618) až po vestfálsky mier, ktorý ukončil vojnu. Pre obrovské straty na životoch a hospodárske škody zúčastnených krajín sa táto vojna aj právom nazýva „svetovou vojnou 17. storočia“. Tridsaťročná vojna mala svoje epizódy aj priamo v Nových Zámkoch, ktoré boli dejiskom stretu povstaleckých a cisárskych armád, dokonca majú na
svedomí aj smrť cisárskeho generála Karola Bonaventúru Buquoya. Výstava prezentuje dejiny prvého celoeurópskeho mocenského konfliktu, do ktorého sa zapojila väčšina európskych štátov a ktorá riešila v prvom rade náboženské, ale aj skryté mocenské problémy vtedajšieho európskeho kontinentu. K výstave sú pripravené rôzne didaktické hry určené pre 2. stupeň ZŠ a študentov stredných škôl, ktoré majú za cieľ jednak prehĺbiť vedomosti žiakov a na druhej strane zábavnou formou priblížiť problematiku tridsaťročnej vojny a problematiky vojenstva 17. storočia. Prezentácia „Delostrelecká akadémia“ je doplnkovou, ale voliteľnou zložkou výstavy, ktorá sa venuje priamo vojenskej technike doby prostredníctvom prednášky spojenej s premietaním. Video z akcie uverejníme na našom YouTube.

Výstava bude verejnosti sprístupnená od 25.5. – 21.7.2018
Ďalšie informácie:
Mgr. Zsuzsanna Varga, autorka a kurátorka výstavy
Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

zsuzsa.castrum@gmail.com
035/6 400 032


Dajte nám like a už vám nič neujde !

Prihláste sa k novozámockému newsletter-u!