Mesto vyhlasuje zbierku pre Novorodeneckú kliniku Nové Zámky „Na pomoc bábätkám“

Od 2.12 do 16.12.2018 budete môcť pomôcť extrémne nezrelým a vážne chorým novorodencom. Zbierku organizuje Mesto Nové Zámky pre Novorodeneckú kliniku Nové Zámky. Výnosy zo zbierky budú použité na poskytovanie vysokošpecializovanej starostlivosti týmto novorodencom.

Prispieť môžete na účet Mesta Nové Zámky ( Číslo účtu: SK5002000000000012039172 Variabilný symbol: 349050918) alebo do prenosnej pokladnice mesta s označením „Dobrovoľná zbierka“, umiestnenej vo vstupných priestoroch Rímskokatolíckeho kostola Povýšenia sv. Kríža (Hlavné námestie) počas konania  Adventného benefičného koncertu dňa 16.12.2018 od 18:30 h  do ukončenia podujatia.

Pomôžme spolu bábätkám!

[the_ad id=“952″]

[the_ad id=“952″]