Na Sihoti sa opäť športovalo, konal sa detský olympijský kros

Foto: Peter Straňovský

V piatok 5.novembra zorganizoval Atletický club Nové Zámky pod záštitou primátora mesta Nové Zámky a v spolupráci s Olympijským klubom okresu Nové Zámky Detský novozámocký olympijský kros pre prvý stupeň základných škôl.Aj vďaka finančnej podpore Nadácie Markíza vybojovali v dvoch vekových kategóriách prvé tri družstvá pre svoje školy hodnotné športové poháre a 6 – členné družstvá na stupňoch víťazov boli dekorované medailami a diplomami.

Po dobehnutí svojho 400 m dlhého štafetového úseku dostal každý pretekár aj účastnícku medailu, pretože hlavne pre mladšiu vekovú kategóriu žiakov a žiačok prvých dvoch ročníkov ZŠ to bola pomerne náročná bežecká úloha.


Foto: Peter Straňovský

Napriek neskoršiemu jesennému termínu bolo počas celej súťaže príjemné slnečné bezveterného počasie a preto je len škoda, že túto asi len jedinú medzi školskú športovú súťaž od začiatku roka 2020 v tejto nepriaznivej epidemickej situáciu nevyužilo viacero základných škôl z nášho mesta a blízkeho okolia.

V kategórii 1. a 2.ročníka ZŠ bola najrýchlejšia štafeta zo ZŠ na Mostnej ulici v zložení Patrícia Rampašeková, Rebecca Nádel, Ela Csepányi, Bence Kantár, Matúš Polák a Rastislav Daniel. Na 2.mieste skončila ZŠ K.Strmeňa z Palárikova (Tomšík, Šallai, Lajda, Tvoríková, Vodičková, Czuczorová) a ako tretia finišovala štafeta zo ZŠ Devínska (Kačák, Kriška, Alkša, Bobanská, Skokanová, Nagyová).Aj v staršej vekovej kategórii 3. a 4.ročníka ZŠ bola najlepšia štafeta zo ZŠ na Mostnej ulici, keď jej víťazné družstvo tvorili Ivana Komlósi, Lesana Žiaková, Selina Tóthová, Marcel Szeghó, Samuel Szapu a Jakub Ryška. ZŠ na ul. Gergelya Czuzora s VJM získala druhé miesto, jej družstvo tvorili Kis, Tóth,Czibula,Szolár,Dékányuová,Baloghová. Žiaci a žiačky Hagara, Tarkulič, Oršulíková, Kollárová a Husľová zo ZŠ K.Strmeňa v Palárikove dobehla na 3.mieste.