Náčelník MsP v Nových Zámkoch: Situácia sa stabilizovala, ale na železničnej stanici sú problémy s asociálmi

Ilustračná fotografia. Zdroj: www.novezamky.sk

Náčelník mestskej polície v Nových Zámkoch hovorí, že sa situácia v meste v priebehu týždňa stabilizovala. Na železničnej stanici sú však stále problémy s asociálmi, ktorí obťažujú cestujúcich.V súvislosti so šírením koronavírusu platí na Slovensku viacero opatrení, ktoré vydal Krízový štáb SR. V meste Nové Zámky platia aj opatrenia krízového štábu mesta. Dodržiavanie týchto nariadení kontroluje mestská polícia na čele s náčelníkom Jozefom Tökölym, ktorý pre Som Novozámčan povedal, aká je aktuálna situácia.Novozámčania sa podľa náčelníka mestskej polície polepšili a väčšina ľudí nariadenia rešpektuje. Ešte počas víkendu však musela mestská polícia upozorňovať novozámčanov, ktorí sa napriek opatreniam stretávali na verejných priestranstvách.

V priebehu týždňa sa situácia stabilizovala. Občania, fyzické osoby ako aj podnikatelia si uvedomili, že opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR ako aj preventívne opatrenia prijaté Krízovým štábom SR ako aj Krízovým štábom mesta Nové Zámky treba nekompromisne dodržiavať a nejaké závažnejšie veci sme neriešili, ani sme neukladali žiadne pokuty,“ hovorí Jozef Tököly.

Na začiatku týždňa boli uzavreté aj všetky detské ihriská na území mesta Nové Zámky. Mestská polícia ich opáskovala, nieto však už stihol niektoré pásky strhnúť. Aktuálne sú ihriská opäť opáskované.Mrzí ma, že opáskovanie detských ihrísk na Sihoti a ulici Cyrilometódskej bolo strhnuté. Samozrejme páskovanie bolo dané do pôvodného stavu,“ povedal Jozef Tököly, náčelník mestskej polície v Nových Zámkoch.

Na verejných priestranstvách už sa ľudia neschádzajú, problémy sa však objavili na železničnej stanici. „Veľké problémy máme na železničnej stanici a v blízkom okolí, kde železničná polícia má problémy zabezpečiť dodržiavanie opatrení, nosenie rúšok, verejný poriadok, znečisťovanie,“ informuje Jozef Tököly.Hliadky musia často riešiť asociálov, ktorí nerešpektujú nariadenia krízového štábu Slovenskej republiky a krízového štábu mesta Nové Zámky. Často obťažujú cestujúcich pod vplyvom alkoholu. „Na základe žiadosti železničnej polície hliadky MsP musia v priebehu dňa, ako aj nočných hodín, opakovane dôrazne riešiť týchto asociálov, ktorí pod vplyvom alkoholu porušujú všetky pravidlá a obťažujú a ohrozujú cestujúcich svojim správaním sa,“ konštatuje Jozef Tököly.Ani policajti situáciu nepodceňujú a chránia sa nielen používaním rúšok. „Používajú rúška, rukavice, dezinfekčné prostriedky na ruky. Pravidelne dezinfikujú motorové vozidlá, vnútorné priestory MsP, stálu službu, priestor chránenej dielne – kamerový systém. To je základ. V prípade ak by sme sa nechránili a bol by čo i len jeden príslušník pozitívne označený, malo by to pre mesto ďalekosiahle následky, nakoľko si neviem predstaviť, kto by zabezpečoval verejný poriadok a prevádzal tú mravenčiu prácu v uliciach mesta pri riešení každodenných mestských problémov,“ hovorí Tököly.

Z dôvodu prísnych opatrení celoštátneho aj mestského krízové štábu sa výrazne zmenšil počet ľudí, ktorí sa bežne pohybujú v meste. Metská polícia sa zameriava na kontrolu dodržiavania opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. Iné priestupky rôzneho charakteru v posledných dňoch nezaznamenali.„Čo sa týka iných priestupkov, prioritou je pre nás kontrola dodržiavania vyhlásených opatrení. Mesto je v podstate bez pohybu, vyľudnené a z toho dôvodu sme počas hliadkovanie nezistili iné priestupky, či už dopravné, na úseku verejného poriadku, majetkové priestupky a podobne. V meste zavládol zvláštny pokoj, pokorný pokoj, čo je dobré znamenie pre doriešenie nášho kolosálneho problému,“ hovorí náčelník mestskej polície, Jozef Tököly.Na Slovensku je aktuálne potvrdených 124 prípadov koronavírusu. Traja z nakazených sa nachádzajú v okrese Nové Zámky. Je dôležité dodržiavať nariadenia, ktoré vydáva krízový štáb SR a krízový štáb mesta Nové Zámky.

Ďalšie články o aktuálnej situácií v súvislosti s koronavírusom v Nových Zámkoch nájdete tu.