Nadácia pre deti Slovenska podporila novovzniknutý mediálny tím mesta Nové Zámky

Redaktor Richard Prutkay z mediálneho tímu počas natáčania reportáže o titule Mesto Kultúry, ktorý získalo mesto Nové Zámky. Zdroj: Richard Prutkay/Instagram

Mesto Nové Zámky v komunitnom pláne na prácu s deťmi a mládežou na roky 2019 a 2023 vytýčilo aj potrebu informovania mladých ľudí pomocou mestským médií. Mládežnícky mediálny tím sa touto činnosťou zaoberá, nedávno ho podporila Nadácia pre deti Slovenska.

Potreba informovania mladých pomocou mestských médií bola spomenutá v Komunitnom pláne mesta Nové Zámky. Na jeho základe vznikol v roku 2018 tím mladých novinárov. Mládežnícky mediálny tím sa zameriava na informovanie mladých ľudí v meste Nové Zámky. Príspevky mediálneho tímu je možné sledovať s spravodajstve Televízie Nové Zámky, ale aj v písanej forme na webovom sídle mesta.

Mediálny tím „TEEN MEDIA“ podporila Nadácia pre deti Slovenska

Logo Nadácie pre deti Slovenska. Zdroj: NDS

Nadácia pre deti Slovenska tento rok ocenila mesto Nové Zámky za prácu s deťmi a mládežou za rok 2018. Nadácia nedávno podporila aj mediálny tím „Teen Media“, kedže poskytla finančné prostriedky na zakúpenie nového vybavenia. Konkrétne sa jedná o kameru určenú na televízne príspevky, diktafón a fotoaparát na príspevky do mestských novín Castrum Novum.