Nahliadnite do knižných pokladov múzea počas výstavy s názvom Poklady jednej knižnice

Plagát výstavy. Zdroj: Múzeum Jána Thaina.

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch dňa 11. decembra 2020 otvorilo výstavu s názvom „Poklady jednej knižnice“, ktorá je verná svojmu názvu a odkrýva návštevníkovi knižné poklady múzea.

Kniha môže zaujať zovňajškom, umelecky stvárnenou podobou, atraktívnym obalom, vekom a v neposlednom rade obsahom. Rovnako ako knihy, ani táto výstava neodkrýva len fyzicky vnímateľnú rovinu vystavených predmetov – publikácií v tlačenej i ručne písanej forme -, ale umožňuje nahliadnuť aj do tajov jednotlivých kníh a to tým, že sú pre návštevníka otvorené. Tak sa poodhaľuje vnútorný obsah, okrem textov aj ich grafická stránka.

S cieľom, aby mal návštevník skutočný pocit, že si zalistoval v niektorom diele, výstava ponúka aj zväčšený pohľad na vybrané fotografie z kníh prevažne cestopisného charakteru, keďže nosnou témou výstavy je skúmanie dejín a kultúry Orientu. Tematicky sa tu návštevníci môžu stretnúť s výsledkami mnohých vedeckých snažení orientalistického charakteru, môžu nahliadnuť do dejín i začiatkov československej orientalistiky, môžu byť spolucestujúcimi na mnohých cestách po Oriente.

Plagát výstavy. Zdroj: Múzeum Jána Thaina.

Súkromné knižnice zberateľov kníh, predovšetkým však vedeckých pracovníkov, sú výsledkom ich vedeckého úsilia a zberu po mnoho desaťročí, sú teda vždy verným odtlačkom ich životnej cesty, myslenia a snaženia sa. Táto výstava nám umožní nahliadnuť do životnej cesty svetoznámeho profesora turkológie Jozefa Blaškoviča (1910-1990), rodáka z obce Imeľ (okres Komárno), ktorého vedecký život je pripomenutý výstavou pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia a 30. výročia úmrtia.

Ako jazykovedec a bádateľ osmanských dejín aj na našom území, zhromažďoval dostupné publikácie svojej doby v súvislosti so svojím výskumom, ako aj slovníky v tých najzaujímavejších jazykových kombináciách (arabský, tatársky, perzský, azerbajdžánsky, ruský, uygurský, atď.), ktoré je možné vidieť na tejto výstave. Autorom a kurátorom výstavy je historička Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch, Mgr. Zsuzsanna Varga. Výstava potrvá do 28.2.2020.

Zdroj: Múzeum Jána Thaina