Nemocnica v Nových Zámkoch povolila niektoré návštevy, ruší sa karanténa pred operáciou

Ilustračná fotografia. Zdroj: archív Som Novozámčan

Fakultná nemocnica v Nových Zámkoch tiež reaguje na uvoľňovanie opatrení, ruší sa povinná karanténa pred operáciu, niektoré návštevy pacientov už sú povolené.

V nemocnici v Nových Zámoch platí už od začiatku pandémie koronavírusu prísny zákaz návštev a mnoho ďalších opatrení proti šíreniu vírusu. Keďže sa postupne vládne opatrenia uvoľňujú, niektoré pravidlá mení aj nemocnica.Zákaz návštev má po novom niekoľko výnimiek. „Sú povolené návštevy u kriticky chorých pacientov a dlhodobo hospitalizovaných pacientov na základe uváženia primárov príslušných kliník a oddelení,“ informuje riaditeľstvo Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky.

Zmena protiepidemických opatrení sa dotýka aj plánovaných operácií. Tie ešte v apríli nemocnica povolila, podmienkou však bola karanténa. „Pred plánovanými operačnými výkonmi už nebude potrebná 14-dňová karanténa,“ informuje riaditeľstvo FNsP Nové Zámky.Ďalšia zmena v súvislosti s plánovanými operáciami sa týka predoperačných vyšetrení. Tie už nebude vykonávať iba nemocnica. „Predoperačné vyšetrenia môžu opätovne vykonávať všeobecní lekári alebo internisti, pričom FNsP Nové Zámky bude tieto vyšetrenia akceptovať,“ informuje riaditeľstvo nemocnice.

Pred operáciami sa už taktiež nebudú u každého pacienta robiť testy na ochorenie COVID-19. Tie sa budú vykonávať iba u rizikových pacientov čakajúcich na operáciu.

Aj napriek zmiereným opatreniam však budú pacienti musieť prejsť cez tzv. červený stan, kde im je meraná teplota. „Naďalej ostáva v činnosti Filter č. 1 (červený stan) a Pandemická ambulancia v priestoroch urgentného príjmu I. typu,“ informuje riaditeľstvo nemocnice na Facebook stránke.


Otec môže byť pri pôrode

Jedným z opatrení bol aj zákaz prítomnosti otca dieťaťa pri pôrode. Aktuálne je už účasť otca povolená. „Bonding otca pri pôrode je možný za dodržania nasledujúceho: neprítomná Covid triáda (zvýšená telesná teplota, respiračné ťažkosti, kontakt s Covid pozitívnou osobou alebo Covid suspektnou osobou), pri vstupe na pôrodné sály bude premeraná telesná teplota,“ informuje riaditeľstvo Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky.Zmenili sa aj pravidlá návštev na neonatologickej klinike. Návštevy sa budú riadiť časovým harmonogramom, ktorý určuje nemocnice podľa vlastného uváženia. „Patologických novorodencov môže navštíviť iba jeden z rodičov na dobu 15 minút za prísnych hygienických opatrení,“ informuje riaditeľstvo nemocnice.

Všetci pacienti i návštevy v nemocnici však budú musieť dodržiavať prísne hygienické pravidlá ako je používanie rúšok či dezinfekcia rúk.