Nové Zámky sú komunitou priateľskou deťom a mladým ľudom, ocenila ich Nadácia pre deti Slovenska

zľava: Peter Lenčo, Nadácia pre deti Slovenska; Lukáš Kocera, Komunitné centrum Kompas, Nové Zámky; Sabína Šándorová, Komunitné centrum Kompas, Nové Zámky; Otokar Klein, primátor, Nové Zámky; Daniela Michaličová, KOMUNÁLNA poisťovňa; Ladislav Vendrinský, Referát školstva a školský úrad, Kysucké Nové Mesto; Lukáš Hrošovský, OZ SYTEV, Kysucké Nové Mesto; Ondrej Gallo, Nadácia pre deti Slovenska

V stredu, 5.6.2019, udelila Nadácia pre deti Slovenska Novým Zámkom a Novému Mestu nad Váhom ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom.

Toto ocenenie bolo udelené už po štvrtý krát. Udeľuje sa samosprávam za pokroky pri spolupráci deťmi a mladými ľuďmi a za vytváranie prostredia pre deti a mladých ľudí. Mesto Nové Zámky má vypracovaný Komunitný plán na prácu s deťmi a mladými ľuďmi, ktorý sa už začal plniť. Výsledkami spolupráce mladých ľudí a mestského úradu sú projekty Teen Café, Teen Media a ďalšie. Mnohé sa však ešte len pripravujú.Peter Lenčo, programový manažér Nadácie pre deti Slovenska bližšie vysvetlil, prečo ocenenie dostali práve tieto mestá.

Zdroj: www.novezamky.sk

„Oceňujeme samosprávy, ktoré za posledný rok urobili najväčší progres vo vzťahu k deťom a k mladým ľuďom a ten sme videli v Nových Zámkoch, aj v Kysuckom Novom Meste. Nové Zámky prešli veľmi dlhú a intenzívnu cestu. Začali mapovaním potrieb detí a mladých ľudí, zrealizovalo sa množstvo fókusových skupín, kedy sa rozprávali zástupcovia miest, mimovládnych organizácií a škôl s deckami, o tom, čo by chceli, čo im chýba v meste, aký život vedú a na základe tohto sa vytvoril komunitný plán práce s deťmi a mladými ľuďmi. Nie veľa samospráv na Slovensku sa dopracuje až do tej fázy, že má takýto komunitný plán. Niektoré samosprávy takýto plán majú, ale veľmi často tu tá práca  skončí. Pre nás bolo v Nových Zámkoch veľmi dôležité, že tuto tá práca neskončila, ale začala, že mestské zastupiteľstvo schválilo aj finančnú podporu na realizáciu niektorých týchto aktivít a postupne sa tento plán začína napĺňať. Pokiaľ ide o Kysucké Nové Mesto, to začalo vytvárať štruktúry pre to, aby sa deti a mladí ľudia mohli participovať, aby s nimi malo pravidelný kontakt, zriadili koordinátora mládeže, vytvorili mládežnícky parlament, zástupcovia tohto parlamentu sú súčasťou komisie školstva a teraz postupne prehlbujú dialóg s deťmi a mladými ľuďmi, oveľa viac času venujú mapovaniu potrieb, aby mohli z toho vytvoriť konkrétne aktivity, ktoré sa v meste budú robiť. Obidve samosprávy taktiež zriadili mládežnícke kluby, pretože je to silný podnet od mladých ľudí, chcú mať priestor, kde sa môžu neformálne stretávať. Takže toto bola ďalšia z tých vecí, ktorá sa nám páčila. Mesto flexibilne zareagovalo aj v jednom, aj v druhom prípade na túto požiadavku mladých ľudí. Čiže tých vecí, ktoré by sa dali vyzdvihnúť, je ešte oveľa viac, keď to môžem povedať tak obyčajne, to ocenenie je aj za to, že vidíme, že sa tu len o veciach nerozpráva, ale sa aj reálne dejú v spolupráci s deťmi  a mladými ľuďmi,“ povedal. Celý rozhovor s Petrom Lenčom nájdete tu.

Hlavným sponzorom projektu je Komunálna poisťovňa.

Zdroj: www.novezamky.sk

„Považujeme za dôležité, aby individualita  a talent každého dieťaťa bol rozvíjaný. Na to, aby to dieťa tieto veci mohlo rozvíjať v prvom rade potrebuje, aby ho niekto vypočul a potom, aby mu niekto pomohol v rámci nejakých projektov, aby práve tento rozvoj osobnosti mohol nastať a za dôležité to považujeme kvôli tomu, že tak ako si vychováme mladú generáciu, tak nás nahradí,“ hovorí Daniela Michaličová – riaditeľka úseku komunikácie a bankopoisťovníctva Komunálnej Poisťovne. Celý rozhovor s Danielou Michaličovou nájdete tu.Jedným z najväčších úspechov v Nových Zámkoch bolo vytvorenie Teen Café, priestoru, kde sa mladí ľudia môžu bezplatne stretávať každú sobotu. Jedným z hlavných iniciátorov vytvorenia Teen Café bola Sabina Šándorová, študentka Zákldenej školy na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch. Aj ona sa zúčastnila odovzdávania tohoto ocenenia, rozhovor s ňou nájdete tu.

Richard Prutkay

Autor článku: Richard Prutkay

Založil som a dodnes spravujem regionálny spravodajský portál Som Novozámčan. Záleží mi na mojom rodnom meste Nové Zámky a preto sa ho snažím zlepšovať prostredníctvom mojej práce v Som Novozámčan a Teen Media.

Zdieľajte článok:

Komentáre - Vyjadrite svoj názor: