Archív Novozámockého Newslettera

Novinky z Nových Zámkov (19.číslo, 2020) - Do novozámockých základných škôl sa vráti väčšina žiakov, Nemocnica v Nových Zámkoch povolila niektoré návštevy