Ochrana osobných údajov

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Je v našom záujme chrániť Vaše súkromie. Skôr než prostredníctvom tohto webu poskytnete akékoľvek osobné údaje, prečítajte si, prosím nasledujúce informácie:

Poskytovaním osobných údajov vyslovuje poskytovateľ – subjekt údajov súhlas so spracovaním týchto údajov správcom údajov – RTTV Slovakia

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté (na spracovanie) tretej strane a budú zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb. Zaobchádzať s nimi budeme iba spôsobom zodpovedajúcim príslušným ustanovením zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zdieľajte článok:
Pre najaktuálnejšie spravodajstvo nás sledujte na FaceBook-u: