Participatívny rozpočet Nových Zámkov môže podporiť aj váš projekt, ako funguje?

Ilustračná fotografia. Zdroj: Pexels

Participatívny rozpočet je prostriedok ktorým môžu obyvatelia mesta rozhodovať o využití časti rozpočtu. Je to celosvetovo uznávaný koncept, ktorý sa už niekoľko rokov, veľmi úspešne, využíva aj na Slovensku a v Nových Zámkoch.Vďaka participatívnemu rozpočtu sa verejnosť dokáže zapojiť veľmi jednoducho do procesu finančného rozhodovania mesta. V prípade mesta Nové Zámky ide o ľudí s trvalým bydliskom v Nových Zámkoch.

Cieľom mesta Nové Zámky je, aby občania mohli prostredníctvom participatívneho rozpočtu spoločne využívať verejné zdroje na realizáciu vlastných nápadov. Pre mesto je taktiež dôležité to, aby vytvorilo priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov na zlepšenie kvality života.Obyvatelia mesta Nové Zámky sa priamo podieľajú na využití finančných prostriedkov na občianske projekty alebo investičné zadania. Občianske projekty sú spravidla bežné výdavky, ktoré obyvatelia podľa zadaných pravidiel navrhnú a vyberú. Víťazné projekty následne získajú finančnú podporu. Pre jeden projekt je to maximálne 1660 Eur.Projekt môžete navrhnúť aj vy. Je potrebné držať sa podmienok daných mestom. Následne už len stačí vyplniť projektový formulár, ktorý nájdete buď na mestskej webstránke alebo v papierovej forme v turisticko-informačnej kancelárii.

Všetky projekty obsahujúce formálne náležitosti, sú posunuté ďalej na obsahovú kontrolu jednotlivým odborom. Tie, ktoré budú postúpené do ďalšej etapy, budú prezentované v rámci verejného stretnutia. Tam budú predstavené širokej verejnosti. Na základe hlasovania sa rozhodne o projektoch, ktoré postúpia do ďalšej etapy.

V roku 2019 bolo predložených deväť projektov. Každý z projektu obsahoval stručný popis a prílohy vo forme fotografií. Pomocou projektov sa mesto posunulo ďalej a poskytlo obyvateľom vyššiu kvalitu života. Projektu “Mesto je krajšie s kvetmi”, priniesol do mesta viac farieb a vôní. Projekt “Detské ihrisko Cyril 2” zas revitalizoval už existujúce pieskovisko, ktoré bolo zanedbané.Okrem dvoch spomenutých priniesli ďalšie projekty do mesta napríklad interaktívne detské ihriská, výsadbu čerešňových stromov či mládežnícky festival TeenFest.

Hlasovanie už začalo! Aké projekty sa uchádzajú o peniaze z participatívneho rozpočtu?

 

Nedávno sa uskutočnilo informačné stretnutie ohľadom participatívneho rozpočtu na mestskom úrade, kde sa tak ako minulý rok mohla verejnosť dozvedieť viac o fungovaní participatívneho rozpočtu. Svoje projekty môžete odovzdať do 10. februára na Mestskom úrade.