Predseda SOSA besedoval v knižnici

Vo štvrtok 13. júna sa v priestoroch Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch konala prezentácia Jakuba Kapuša  o vesmírnych aktivitách, ktorými sa zaoberajú členovia slovenskej organizácie: Slovak Organisation for Space Activities (SOSA). Na prednášku boli prizvaní študenti SPŠE S. A. Jedlíka v Nových Zámkoch. Jakub Kapuš predviedol schopnosti dobrého speakera, ktorý dokáže svojim rozprávaním zaujať publikum.

Kto je Jakub Kapuš?

Už od skorého detstva sa zaujímal o vesmír a astronómiu. Študoval v Prahe elektrotechniku, no neskôr sa rozhodol zo školy odísť. V roku 2009 spolu s ďalšími nadšencami založil občianske združenie Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA), pod ktorou začal aktívne propagovať potrebu kozmického priemyslu na Slovensku a pracovať na projekte stratosférických sond.

V roku 2011 sa vrátil z Prahy späť na Slovensko, kde rozbehol práce na vývoji prvej slovenskej družice skCUBE a stal sa lídrom projektu.
Ako prednášajúci sa zúčastňuje mnohých vedeckých a technických konferencií a vzdelávacích akcií, pôsobí ako predseda SOSA a má vlastnú technologickú firmu Spacemanic.

Prednášajúci svojich divákov uviedol do problematiky výskumu a experimentov, na ktorých sa podieľala organizácia SOSA. Pútavo odprezentoval celý priebeh príprav, pokusov, komplikácií a nadšenia, ktoré sprevádzali výrobu a samotné vynesenie družice do vesmíru. I keď sa jednalo o odbornú tému, svojim jazykom sa priblížil k recipientom a s ľahkosťou spomínal i na neočakávané komplikácie, ktoré postihli prvú slovenskú družicu. Prezentácia bola doplnená aj o rôzne videá (komerčné reklamy, na ktorých sa podieľali, štart rakety s družicou, testovania družice, atmosféra „v kabíne“). Dôležité však bolo aj samotné odôvodnenie, že prečo by sme ako krajina mali mať družicu. Jakub Kapuš to uviedol v piatich bodoch a to konkrétne:

  1. Ukázať slovenský potenciál
  2. Vypustiť konečne slovenský satelit
  3. Viac technológov a technológií pre Slovensko
  4. Priviesť Slovensko do ESA
  5. Získať cenné dáta

Z týchto bodov sa doťahuje už len 4. bod, pretože ešte nie sme úplnými členmi.

(pozn. ESA je Európska vesmírna agentúra)

 

jakub kapuš

 

Samozrejme, že prišlo aj k samotnej prezentácii družice skCube, ktorá je na obežnej dráhe od 23.6. 2017. Má veľkosť 10x10x13.5 cm a skladá sa z 10 000 súčiastok. A čo všetko v sebe nesie? Palubný počítač, napájací systém, komunikačný systém, senzorický systém, ADCS, kameru a prostredie pre experimenty.

Okrem samotných technických parametrov, testov a výskumov, vzletu nášho vesmírneho telesa do vesmíru, nezabudol predseda SOSA upriamiť pozornosť aj na projekty, ktoré sa v budúcnosti chystajú. Na záver prišla ja ponuka pre študentov a nadšencov, ktorí by radi pomohli. Je viacero možností, ako sa zapojiť do projektov a fungovania SOSA:

  • Členstvo v SOSA
  • Spolupráca na projektoch
  • Písanie článkov a rozhovorov
  • Účasť na akciách
  • Odborné vedenie

jakub kapuš

Veríme, že prezentácia pána Kapuša bola pre návštevníkov veľmi podnetná a zobrali si so sebou mnohé nové informácie.

 

Zdroje:

informácie o Jakubovi Kapušovi: http://sosa.sk/sk/o-nas/nasi-clenovia/

foto: Knižnica Antona Bernoláka

text: Slávka Kodadová

Slávka Kodadová

Autor článku: Slávka Kodadová

Pracovníčka Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.

Zdieľajte článok:

Komentáre - Vyjadrite svoj názor: