ROZHOVOR: Daniela Michaličová

Určite ste mali na výber veľa projektov. Čím vás  najviac zaujal práve tento projekt?

Práve tým, že nebol taký, taký úplne jednoznačný, že už od začiatku sme vedeli, že je to beh na dlhé trate, že tie výsledky sa dostavia až po niekoľkých rokoch. Chceli sme mať stabilný projekt, ktorý, budeme môcť dlhodobo podporovať a rozhodli sme sa všeobecne podporovať projekty, ktoré sú zamerané na rozvoj detí a mládeže.

A nevadilo vám , že ste to až tak dobre nemohli použiť na propagáciu?

Nevadilo, takto sme sa rozhodli a pravda je, že vysvetľovať ten projekt na začiatku bolo veľmi ťažké, aj odbornej verejnosti, novinárom, aj v rámci našej firmy, bolo to veľmi ťažké, pretože tam tie výsledky nie sú hmatateľné, ale odkedy udeľujeme toto ocenenie (Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom), tak už vieme na konkrétnych mestách a obciach ukázať, pozrite sa, takto sa to robí a toto sú správne kroky, ktoré tie komunity robia.