ROZHOVOR: Katarína Hozlárová o konferencii „Newcastles of the World“

Nedávno, 3. až 9.októbra sa v Japonsku zišli predstavitelia miest s názvom „Nové Zámky“ z celého sveta na konferencii „Newcastles of the World„. Naše mesto zastupovala Katarína Hozlárová a Mária Ficza Szombat. Na internete bola okolo konferencie veľká diskusia a zaujímalo nás, ako je to naozaj, preto sme sa rozprávali s Katarínou Hozlárovou, riaditeľkou Cirkevnej základnej školy v Nových Zámkoch a poslankyňou mesta Nové Zámky.

Čo je táto konferencia a aký je jej cieľ?

Katarína Hozlárová: Združenie miest s názvom New Castle (v rôznych jazykoch) má už 20 ročnú históriu (od 1998). Odvtedy sa tieto mestá stretávajú každé dva roky na konferencii, vždy v inom meste. Cieľom je na všeobecnej báze spojiť ľudí, ktorí pochádzajú z miest s rovnakým názvom. Nie je tam žiaden politický ani postranný úmysel. Ide o kultúrno-spoločenskú výmenu skúseností, turistov, nápadov a iných podnetov. V rámci konferencie bol každý deň zameraný na inú oblasť. Na  kultúrnu spoluprácu, spoluprácu v oblasti školstva, cestovania, obchodu a podnikateľských aktivít. V každej sekcii museli vzísť dva konkrétne nápady, ktoré počas nasledujúcich dvoch rokov zrealizujeme. Tieto nápady sú záväzné. Nemusíme spolupracovať so všetkými mestami, môžeme si vybrať napr. iba európske mestá, alebo iba 2 štáty. Niektoré projekty môžeme robiť bilaterálne a niektoré so všetkými. Najviac podnetov je v oblasti školstva, turizmu a kultúry. Pretože tam nemusia byť styky fyzické, dá sa pracovať virtuálne. V oblasti školstva bol nápad, aby študenti spoznávali ostatné mestá, rozšírili by si geografické znalosti, ale hlavne by si zlepšili angličtinu. Celosvetovým komunikačným jazykom je práve angličtina. Dajú sa robiť rôzne projekty, stačí si nájsť mesto na spoluprácu, dokonca aj výmenné pobyty študentov, iba na báze rovnakého názvu. Máme ponuky z rôznych miest aj pre tieto pobyty. Pre nás je v tejto oblasti pozitívna hlavne ponuka od Newcastle upon Tyne (Spojené Kráľovstvo) a Neuchâtel (Švajčiarsko). Majú školy a výskumné ústavy, ktoré sa venujú robotike a keďže aj v Nových Zámkoch máme študentov robotiky, sú ochotní zobrať na stáž takéhoto študenta. Na tomto teraz pracujeme a rokujeme s riaditeľmi škôl, ktorí majú študentov robotiky. V oblasti turizmu už asi 4 roky existuje projekt „ New Castle Passport“. Podstatou projektu je, že každý občan mesta s názvom New Castle, má „pas“, ktorý vydáva aliancia New Castles. Dá sa stiahnuť na internete. Tento pas prináša držiteľovi výhody v týchto mestách, napr. zľavnené ubytovanie, obed zdarma, prehliadky múzeí, hradov  a galérií zdarma. Toto by sme chceli zrealizovať v najbližšom polroku pre našich obyvateľov. Rozšírime túto myšlienku a ak sú, čo určite sú, v Nových Zámkoch cestovatelia, môžu si stiahnuť tento pas, dostanú potvrdenie a môžu cestovať. V projekte sú zapojené Nové Hrady v Česku, Čierna hora, Lotyšsko, Dánsko, Anglicko, Švajčiarsko, takže možností, kde využiť tieto ponuky zadarmo, je mnoho. Je to od Novozámčanov pre Novozámčanov z iných štátov.  Toto je reálny projekt, ktorý sa dá spraviť. Taktiež boli ponuky festivalov. Napríklad, mesto organizuje folkový festival, tak pozve folkových umelcov z iných „Nových Zámkov“. Tým sa mesto propaguje. Toto je oblasť turizmu. Oblasť kultúry bola zameraná hlavne na hrady a zámky, keďže, ako názov napovedá, väčšinou v týchto mestách  aj nejaké hrady alebo zámky sú. My sme trošku hendikepovaní, keďže hrad nemáme. Členmi delegácii boli aj kurátori týchto hradov a zámkov. Chcú vytvoriť virtuálne prehliadky a ďalšie možnosti spolupráce medzi hradmi. Síce hrad nemáme, ale majú záujem o spoluprácu s naším múzeom. Ak v múzeu Jána Thaina nájdeme niekoho, kto by bol ochotný v tomto spolupracovať, tak by sme sa radi zapojili. V oblasti obchodu a podnikania vznikli konkrétne predstavy. Vždy, keď sa bude konať konferencia, bude aspoň dva dni veľtrh podnikateľských aktivít. Takže, tí čo budú mať záujem niečo ponúknuť, tam prídu a budú tu mať priestor. My sme minulý týždeň odoslali kontakty piatich podnikateľských subjektov z Nových Zámkov  do Anglicka (New Castle), ktoré tento projekt koordinuje. Oni pozbierajú databázu zo všetkých štátov a tým sa vytvorí sieť podnikateľov, ktorí majú záujem spolupracovať. Od nás to boli technické a potravinárske služby, kto chcel, tých  sme ponúkli. Čo je dôležité a vidím v tom veľkú perspektívu, my sme boli iba dvojčlenná delegácia, ostatné mestá mali viacčlenné delegácie. Paralelne s dospelými (zástupcovia miest, poslanci..) mali ostatné mestá aj mládežnícku delegáciu (minimálne dvaja). Oni mali svoju konferenciu a pracovali oddelene od dospelých, navštívili školy. Ich cieľom bolo vytvoriť niečo pre mládež v týchto mestách. Odprezentovali to na záverečnom večere. Vznikla webová aplikácia pre mladých, kde majú možnosť mladí z New Castles pridávať informácie o svojom meste a sledovať informácie z iným miest. Oni to sami vytvorili, je tam niekoľko sekcii. Neviem, či sa to hneď rozbehne na 100 percent, už to je dôležité, že museli spolupracovať v angličtine a vytvoriť výstup v angličtine, spoznali inú kultúru a ľudí. V tomto vidím obrovský potenciál. Súčasťou tejto konferencie bol aj záväzok, že v budúcnosti musí mať každé mesto aj mládežnícku delegáciu, čiže je to silne orientované na mládež, v tom vidím perspektívu. Už len to, že našim mladým dáme možnosť rozhľadieť sa a komunikovať v angličtine, má to význam.

Plánujú aj naše Nové Zámky poslať nabudúce mládežnícku delegáciu?

Katarína Hozlárová: Dúfam, že áno. Musí, zaviazali sme sa k tomu. Minimálny počet mladých, ktorí nás budú reprezentovať, sú dvaja. Čiže minimálne dvaja by mali ísť o dva roky do Neuchâtel. Švajčiari tomu chcú dať formu a systém, aby bola jedna ústredná téma. Názov konferencie bude Smart City a tomuto sa budú venovať. Ešte k sekcii kultúry, každý rok sa práve vo Švajčiarsku koná letný festival pouličných hudobníkov. O dva roky plánujú pozvať 80 pouličných hudobníkov z „New Castles“ a poskytnú im týždňové ubytovanie stravu aj cestu, len za to, že sú členom aliancie Newcastles. Dokonca si môžu nechať aj peniaze, ktoré si „vyhrajú“. Toto je tiež konkrétny bod. Už som to zverejnila na sociálnych sieťach, aby sa na to ľudia pripravili. Už mám ohlasy od minimálne 6 hudobníkov z Nových Zámkov, ktorí majú záujem. Je to výnimočná príležitosť, po malých krokoch spolupracujeme s ostatnými mestami. Konferencia mala zmysel a vidím v tom dobrú myšlienku.

Bude niekedy konferencia aj u nás?

Katarína Hozlárová: Boli trochu smutní, náš primátor nás tam poslal s tým, že o 2 roky, alebo  o 4 roky, by bol rád, ak by Nové zámky hostili konferenciu. O 2 roky už bolo obsadené pre Švajčiarsko. O 4 roky sa hlási Nyburg, sme teda v hre o 6 rokov, ale povedali sme, že ak by niečo stalo v Nyburgu, sme ochotní hostiť. Vyžaduje to síce veľa námahy, ale je to pre mesto benefit. Už len ubytovacie a reštauračné zariadenia, hradia si to sami. Každé mesto v aliancií platí ročný členský poplatok, ktorí závisí od finančného stavu štátu. Nové Zámky platia naozaj minimálnu symbolickú sumu. Táto suma je určená na správu centra v Anglicku. My sme členmi od roku 2012, už v minulosti bola nadviazaná spolupráca s Českou republikou. Jednalo sa o výmenu seniorov, ktorí navštívili Nové Hrady a opačne. Taktiež folklórny súbor vycestoval na festival do Nových Hradov. Takže spolupráce boli už v minulosti, ale stále treba pridávať. Možnosti sú, treba ich využiť.

Táto konferencia bola dosť komentovaná na internetových serveroch, ako sa k tomu vyjadríte?

Katarína Hozlárová: Bola komentovaná, tak sa si to ľudia všimli. Podľa mňa treba veci odkomunikovať.  Keď ľudom vysvetlíte, že majú zmysel, tak nie je dôvod, aby táto záležitosť vyvolávala negatívne ohlasy. Ak je to niečo, čo môže rozšíriť dobré meno Nových Zámkov, čo môže poskytnúť benefity pre občanov, nie je dôvod na negatívne ohlasy.  Je to asi len o komunikácii , vysvetľovaní. Treba využiť, čo aliancia ponúka, nemôžeme sa izolovať. To je môj názor.

Čo naše mesto na konferencii odprezentovalo?

Katarína Hozlárová: Mali sme prezentáciu na začiatku konferencie, kedy sa každé mesto predstavilo. My sme hovorili o histórii, ako mesto vzniklo, pamiatkach, čo sa tu dá vidieť. Tu som cítila hendikep toho, že nemáme hrad a počas bombardovaní sme prišlo o obrovské bohatstvo. Aj som to v prezentácii spomenula. Mala som veľmi dobré ohlasy, kde mi hovorili, že áno, je to hendikep, ale aj výzva vyťažiť maximum z toho, čo máme. Máme výbornú polohu, sme blízko k  veľkým európskym mestám. Toto bola moja prezentácia v angličtine, každý mal 3 minúty, museli sme sa sem zmestiť. Potom v rámci každej sekcie, my sme boli väčšinou s Čiernou Horou a Dánskom alebo Švajčiarskom, má vyjsť z každej skupiny nejaký výsledok. To boli dva konkrétne body, ktoré budeme robiť a sú zahrnuté v oficiálnej správe, ktorú sme všetci podpísali. Podpísali ju predstavitelia každého štátu, je zverejnená zatiaľ v angličtine. Bude aj v slovenčine. V rámci každej sekcie som vystúpila. Nové zámky boli evidované ako aktívny účastník, aspoň ja som to tak cítila. Neboli sme tam iba do počtu, videli, že máme záujem a zoznam podnikateľov sme poslali prvý, navrhli sme robotiku. Dúfam, že budeme aktívni členovia. Dúfam, že sa podarí zrealizovať ten pas. Pre Slovákov je lukratívna napríklad Čierna hora, keďže ich „Nové Zámky“ sú prímorské mesto.