ROZHOVOR: Na gymnáziu prednášala o astronómií bývalá študentka

Dňa 18.3.2019 sa  v budove Gymnázia v Nových Zámkoch uskutočnila zaujímavá prednáška spojená s besedou  pre študentov prvých ročníkov, kvinty a študentov maturujúcich z fyziky v tomto, či budúcom školskom roku. Prednášajúcou bola bývalá študentka gymnázia,  Mgr. Romana Mikušincová. Prednáška s následnou besedou trvala približne 2 vyučovacie hodiny a bola zameraná na oblasť fyziky, ktorá fascinuje mnohých z nás, na astronómiu.

Mgr. Mikušincová sa v úvode predstavila.

„Momentálne som študentkou prvého ročníka doktorantského  štúdia v odbore teoretická astrofyzika a astronómia v Prahe. Predtým som na magisterskom stupni  študovala teoretickú fyziku, tak isto  na Karlovej univerzite v Prahe,“ hovorí.

V prednáške bol spomenutý i výskum, na ktorom aktuálne pracuje.

„Vo  svojom výskume sa venujem konkrétne astrofyzike. Snažím sa počítať spin čiernych dier, používam na to simulované pozorovania. Tieto údaje sú potrebné pre  družicu, ktorá by mala letieť za dva roky, je to družica NASA, ktorá sa volá XP   alebo tiež Imagine Explore. Pevne verím, že budem mať možnosť  študovať nielen čierne diery, ale aj nejaké  planéty. Do budúcnosti plánujem zostať pri vede a venovať sa výskumu  niekde na poli astrofyziky, keďže čierne diery ma veľmi chytili,“ dodala Mikušincová.

O budúcnosť sa nebojí.

„Štúdium astrofyziky dáva možnosť človeku sa aj vyvíjať a zamestnať sa vo vedeckých ústavoch. Čo ale ľudí často prekvapí,  je možné získať zamestnanie na nejakej burze, v banke či na letisku. Využitie je rôzne, takže o budúcnosť sa nebojím. Zatiaľ mám v pláne dokončiť doktorát, to je tak na najbližšie 3-4 roky,“ konštatuje.

Toto určite nebola posledná prednáška, do budúcnosti sa ich plánuje niekoľko.

“Ako vedec mám aj ďalšie prednášky určite v pláne. Robila som prednášku napríklad na astronomickom ústave vied, mala som seminár na Univerzite v Marylande   alebo na niekoľkých konferenciách. Ono je to v podstate podmienka, jednoducho sa treba zúčastňovať týchto konferencii a publikovať tam svoju prácu a poznatky, alebo to,  k čomu sme dospeli, no aj to,  čo máme ešte v pláne študovať. Ale ak sa pýtate na nejakú vedecko-populárnu prednášku, tak toto bola moja tretia,  alebo štvrtá. Hlavne tu na gymnáziu som ich už zopár mala a mám v pláne s tým pokračovať,“ povedala Mgr. Romana Mikušincová.

Študentov podľa nej na prednáškach zaujmú hlavne čierne diery.

“ Z mojej vlastnej skúsenosti viem , že aj študentov fascinujú čierne diery a to hlavne preto, že sa málo o nich vie. Je to taký záhadný objekt vesmíru a  myslím si, že debata o  čiernych dierach, tiež o  slnečnej sústave a  rôznych   štruktúrach vesmíru  študentov zaujala najviac,“ hovorí.

Na konci prednášky ešte posmelila študentskú  verejnosť, aby nezanevrela na vedu.

“Na záver by som rada študentom  odkázala,  aby sa  vždy pýtali ak niečomu nerozumejú a aby si  vyhľadávali informácie alebo sa pýtali ľudí a hlavne,  aby nezanevreli na vedu,“ dodala.

Organizátorom zo strany gymnázia bola Mgr. Iveta Barusová, ktorá učí fyziku na Gymnáziu v Nových Zámkoch, a požiadali sme ju o vyjadrenie,

„S Romankou, našou bývalou študentkou,  sme v kontakte. Stretli sme sa a myšlienka o prednáška vznikla  tak spontánne a obojstranne. Romy navrhla, že by prišla na svoju „alma mater“ a porozprávala súčasným študentom niečo o astronómií. Je to  zaujímavá časť fyziky  pre viacerých študentov. Taktiež sme chceli vzbudiť touto peknou akciou záujem o fyziku, astronómiu a o štúdium vedy celkovo,“ hovorí Barusová.

Aj ona sa naučila na prednáške svojej bývalej žiačky niečo nové.

„Dozvedela som sa hlavne nové poznatky ohľadom plánovaných vesmírnych sond a celkovo o pokročení vesmírneho výskumu vo svete. Tento výskum je pre mňa  veľmi zaujímavý a podnetný tým, že ľudstvo má naozaj záujem o poznanie nášho širšieho vesmírneho domova,“ skonštatovala.

Na gymnáziu je o fyziku záujem, i keď je to neľahký predmet.

„A či študentov zaujíma fyzika? Ťažko to posúdiť, nie je to jednoduchý predmet, ale rozvíja myslenie študentov, dáva im predstavu o všeobecnom fungovaní vecí,“ hovorí.

Vďaka Mgr. A. Melegovi, ktorí vedie astronomický krúžok, sa študenti, ktorých to zaujíma, môžu o astronómií dozvedieť niečo viac.

„Veľa študentov astronómia zaujme, ale keď zistia, že astronómia sú aj výpočty, niektorí to vzdávajú. Našťastie sú aj vytrvalí fanúšikovia tejto fascinujúcej vednej disciplíny“ hovorí  Mgr. Alexander Meleg.

FOTOGALÉRIU K ČLÁNKU ZOBRAZÍTE KLIKNUTÍM SEM

Fotografie: Mgr. Alexander Meleg

Richard Prutkay

Autor článku: Richard Prutkay

Založil som a dodnes spravujem regionálny spravodajský portál Som Novozámčan. Záleží mi na mojom rodnom meste Nové Zámky a preto sa ho snažím zlepšovať prostredníctvom mojej práce v Som Novozámčan a Teen Media.

Zdieľajte článok:

Komentáre - Vyjadrite svoj názor: