ROZHOVOR: Peter Lenčo

Do budúcnosti by ste chceli zapojiť aj ďalšie mestá alebo ich podporiť v tom, aby takýto plán vytvorili pre svoje mesto?

Určite. My  v Nadácií pre deti Slovenska už sedem rokov máme program Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom, kde vlastne ponúkame naše služby mestám a dedinám už tým, že ich sprevádzame v tomto celom procese, vzdelávame, ukazujeme im ako to robiť efektívne, ale samozrejme, to rozhodnutie samosprávy, či do toho pôjde a či chce dať takýto dôraz na deti a mladých ľudí u nich doma, je na nich samotných.

Čo sa týka Nových Zámkov, ako sú na tom Nové Zámky aktuálne? Myslíte si, že ešte majú pred sebou dlhú cestu? A kedy sa Nové Zámky do projektu zapojili?

My sme s Novými Zámkami začali spolupracovať asi dva a pol roka dozadu už a tá cesta je dlhá ale akoby v dvoch významoch; na jednej strane vidíme, že veľa sa urobilo a veľa je naplánovaného, jednotlivé aktivity sa budú realizovať, ale my to chápeme tak, že proces vytvárania Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom je nekončiaci, pretože prichádzajú nové generácie mladých ľudí, tí majú iné požiadavky, treba hľadať spôsoby, ako tých nových mladých ľudí začleniť. Tí, ktorí sa pár rokov angažujú, potom odchádzajú buď za štúdiom, za prácou a zakladajú si vlastné rodiny, čiže už majú potom úplne iné veci, ktoré potrebujú riešiť. V prípade Nových Zámkov ale aj akejkoľvek samosprávy sa dá povedať, že veľa sa urobilo, veľa sa robí, ale ten proces je vlastne nekončiaci.

Kto financuje celý tento projekt?

Projekt  sa snažíme financovať z rozličných zdrojov a pokiaľ ide o program Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom,  hlavným partnerom je Komunálna poisťovňa. Sme veľmi vďačný za tohto partnera z viacerých dôvodov. Keď niekto povie, že ideme podporovať participáciu detí a mladých ľudí a vytváranie miestnych politík, tak to znie veľmi abstraktne. Oni uverili našej myšlienke, že to má zmysel. Donori chcú často vidieť veľmi rýchlo výsledky, ktorým sa dá pochváliť, čo pri takomto procese vytvárania Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom nie je úplne možné, pretože zisťovanie potrieb, rozprávanie sa, stretávanie a prepracovanie sa k nejakým konkrétnym výstupom trvá niekedy rok, dva. Bolo pre nás dôležité a oceňujeme, že tento donor povedal, že áno, chceme podporovať tento proces a nám vôbec nevadí, že za tri mesiace nepôjdeme niekde prestrihávať pásku. Preto si aj ich podporu ceníme.