Sčítanie obyvateľstva prebieha elektronicky, byty a domy sčítali mestá

 

notebook
Ilustračná snímka, Zdroj: unsplash.com

Byty a domy sa tento raz sčítali bez obyvateľov. Ide o nový koncept, ktorý má znížiť administratívnu záťaž ľudí.

Niektorí možno spomínajú na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) ako na zdĺhavé vypĺňanie niekoľkostranových hárkov papiera. Tento rok sa táto tradícia zmenila a sčítanie sa presunulo do online priestoru. Od 15. februára do 31. marca sa môžete sčítať z pohodlia domova za pomoci mobilného telefónu, tabletu či počítača.

Do SODB sa môže zapojiť každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, obvyklý a tolerovaný pobyt. Deti, ktoré nedovŕšili 18 rokov, by mali sčítať rodičia alebo zákonný zástupca. Zadávanie údajov je intuitívne a prehľadné. Pozor si treba dať na to, že údaje, ktoré zapisujete, sa musia vzťahovať ku dňu 1. januára 2021. To znamená, že ak ste napríklad uzatvorili manželstvo vo februári a v januári ste boli ešte slobodný, je potrebné označiť vo formulári status slobodný.

Osoba, ktorá sa chce sčítať a nemá na to technické vybavenie alebo internetové pripojenie, vie požiadať o asistenta na sčítanie. Na oficiálnej webstránke SODB sa uvádza, že v každej obci sa zriadi od 1. apríla do 31. októbra 2021 kontaktné miesto, kde budú k dispozícii stacionárni asistenti. Zároveň by mali byť dostupní aj mobilní asistenti. Oni budú pomáhať najmä ľuďom, ktorí sa napríklad z dôvodu imobility nevedia dostaviť na kontaktné miesto.

Ďalšou novinkou tohtoročného sčítania je možnosť prihlásiť sa k dvom národnostiam. „Na tejto časti formulára pracovala v rokoch 2018 až 2019 Expertná pracovná skupina k príprave metodiky sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku. Skupinu zriadil splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky,“ uviedla Mária Follrichová, ktorá bola súčasťou tejto pracovnej skupiny. „Bola by škoda, ak by sme ľuďom vzali možnosť priznať sa k národnosti, ku ktorej majú historické väzby alebo vzťah,“ dodala Mária Follrichová, ktorá v súčasnosti vyučuje na Univerzite Komenského v Bratislave.

Byty a domy sa tento raz sčítali bez obyvateľov. Ide o nový koncept, ktorý má znížiť administratívnu záťaž obyvateľov. Mestá a mestské časti Košíc a Bratislavy vykonávali sčítanie prostredníctvom Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov od začiatku júna 2020 do 12. februára 2021. Spomínaný systém už obsahoval predvyplnenú databázu údajov, ktoré boli získané najmä z Registra adries, Registra organizácií, Katastra nehnuteľností, Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém a Zoznamu stavieb. Starosta obce Šuja, Michal Pastorek, si predvyplnenú formu pochvaľoval, keďže to urýchlilo sčítanie, píše sa na webovej stránke SODB 2021. Mesto Vysoké Tatry sa stretlo s komplikáciami. V rámci reakcií obcí na stránke to napísal vedúci oddelenia majetku, investícií, regionálnej politiky a projektov v meste Vysoké Tatry Eugen Knotek. „Väčšina vlastníkov bytov a domov nemá v meste trvalý pobyt a je problematické sa s nimi kontaktovať. Mesto oslovilo správcov bytov a domov,“ citujeme z oficiálneho webu SODB.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov prinesie po desiatich rokoch informácie o stave spoločnosti Slovenskej republiky. Výsledky SODB môžu byť základom pre analýzy, prognózy v oblasti vývoja a chodu krajiny. Podľa získaných demografických údajov sa môžu rozdeľovať financie pre obce či združenia.

Sčítať sa môžete prostredníctvom mobilnej aplikácie SODB 2021 alebo na stránke www.scitanie.sk.