Čoskoro je tu Svetový deň povedomia o autizme, pridajte sa do modrého sprievodu!

Zdroj: www.novezamky.sk

Svetový deň povedomia o autizme je dňom, kedy si uctíme a podporíme ľudí s autizmom. Pri tejto príležitosti sa uskutoční modrý pochod i v Nových Zámkoch.

Čo je to autizmus?

„Autizmus je celoživotná porucha vývinu, ktorú charakterizujú nedostatky v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Tieto problémy sú spojené s poruchami verbálnej reči a majú za následok, že autisti sa dlhé desaťročia nachádzali na okraji spoločnosti. Deti trpiace autizmom potrebujú špeciálne vzdelávanie a starostlivú celoživotnú výchovu. Táto porucha uzatvára jedinca v jeho vlastnom svete, pričom mu sťažuje schopnosť hrať sa, vnímať a chápať bežné vnemy. Kvôli chýbajúcej predstavivosti sa jednotlivci s autizmom venujú limitovanému množstvu stereotypných činností.“  uvádza sa na stránke projektu Rozsvieť Modrú.Je to pomerne rozšírené ochorenie a podľa niektorých štatistík postihuje 1 zo 100 ľudí v Európe a trpí ním vyše 70 miliónov ľudí na celom svete.  Život autistov nie je ľahký a preto si títo ľudia zaslúžia podporu. V Nových Zámkoch sa autistickým deťom venuje Súkromná Spojená Škola na ulici Pod Kopcom.„Autista nechápe význam komunikácie, dieťa často vôbec nehovorí alebo opakuje tie isté slová alebo vety, rozpráva len pre svoju potrebu. Chýba očný kontakt alebo je veľmi obmedzený. Vzťahy s ľuďmi sú pre neho veľmi zložité a nechápe ich význam. Prejavuje sa to veľkou uzavretosťou do svojho sveta predmetov a opakovaného, často čudného správania, pretože hľadá istotu. Preto sú jeho záujmy obmedzené a často neznáša zmeny. Nedokáže spracovávať množstvo podnetov z okolitého sveta, podnety si vyberá, často pôsobí hlucho a slepo. Život je pre autistov chaos bez pravidiel, pričom si pravidlá vytvárajú sami a ich logike rozumejú len oni. Správanie je sprevádzané problémami, ako sú výbuchy hnevu, agresivita, alebo sebazraňovanie.“ uvádza sa na webe Súkromnej Spojenej Školy.  Táto škola sa nevenuje iba autistom, chodia sem aj deti s inými poruchami.

„Naša škola  zabezpečuje výchovu a vzdelávanie pre žiakov s mentálnym postihnutím, pre žiakov s viacnásobným postihnutím a pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím i bez mentálneho postihnutia.“ uvádza škola.


Modrý pochod v Nových Zámkoch

Tento deň bol oficiálne schválený zhromaždením OSN v roku 2007, je to jeden zo 7 oficiálnych dní schválených OSN zameraných na zdravie. Každoročne sa na Slovensku i vo svete organizujú modré pochody. Modrá je farbou autizmu, pretože symbolizuje komunikáciu, mnoho budov bude v tento deň vysvietených na modro. Takýto pochod sa bude konať i v Nových Zámkoch. Organizuje je ho už spomínaná Súkromná Spojená škola, Mesto Nové Zámky a ďalší. Pridajte sa do novozámockého modrého sprievodu už 2. apríla o 10:30 na Hlavnom námestí a podporte ľudí s týmto ochorením!

Zdroj: www.novezamky.sk
Zdroj: www.novezamky.sk, www.rozsvietmodru.sk, www.wikipedia.org, sukromnanz.edupage.org

1 komentár k príspevku “Čoskoro je tu Svetový deň povedomia o autizme, pridajte sa do modrého sprievodu!

Komentáre sú uzavreté.