ROZHOVOR: Mládežnícky festival už čoskoro obsadí Hlavné námestie

Festival Teen Fest sa uskutoční už čoskoro. V rozhovore sa dočítate prečo a kto túto akciu organizuje a čo sa bude diať počas festivalu.

Prvý ročník podujatia Teen Fest sa uskutoční 14.septembra o 12-tej hodine na Hlavnom námestí. Jedná sa o prvý festival v Nových Zámkoch, kde väčšinu organizačných povinností prevzali mladí ľudia. Prečítajte si rozhovor s Lukášom Kocerom, ktorý je zamestnancom komunitného centra Kompas a jedným z dospelých ľudí, ktorí podujatie zastrešujú.

Prečo podujatie organizujete? Prečo je potrebné ho organizovať?

Myšlienka zorganizovať detský-mládežnícky festival povstala z rozoznania a porozumenia potrebám detí a mladých ľudí v meste. Konkrétne išlo o dve potreby: ukázať sa tým čo dokážem a potreba priestoru pre zjednocovanie a spájanie detí a mladých ľudí pre spoločný cieľ. Aby som tú myšlienku rozvinul, ide o vytvorenie platformy na ktorej sa môžu deti a mládež v Nových Zámkoch nielen prezentovať svojimi schopnosťami a talentami pred širokou verejnosťou, ale aj byť plne angažovaný v príprave a organizovaní jednotlivých častí festivalu a tým nadobudnúť nové životné zručnosti.

Kto je cieľovou skupinou festivalu?

Cieľovou skupinou sú v prvom rade „teenageri“ teda deti a mladí vo veku od 12 do 17 rokov. S tým, že sa myslelo aj na mladších súrodencov, na ktorých sú niektoré prvky festivalu namierené.


Kto je organizátorom?

Ide o zmiešanú skupinu zväčša dobrovoľníkov. Z organizačnej časti sú to deti a mladí ľudia v Nových Zámkoch združení pod voľnočasovým klubom Teen Café. Táto skupina mladích ľudí si sama vymyslela program a jednotlivé prvky v ňom. Taktiež je to spolupráca viacerých organizácií zaujímajúcich sa o mladých ľudí, napríklad Červený kríž a Slovenskí skauti. Počas procesu prípravy sme viacerí boli mentorovaní Nadáciou pre deti Slovenska. Seba osobne by som označil za dozor prepájajúci všetko dohromady.

Nové Zámky sú komunitou priateľskou deťom a mladým ľudom, ocenila ich Nadácia pre deti Slovenska

Kde a kedy sa podujatie uskutoční?

Podujatie sa uskutoční 14. septembra (sobota) na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch v čase od 12-tej do 19-tej. Pódium a vačšina zábavných prvkov bude na námestí a časť na trávnatej ploche vedľa františkánskeho kláštora.

Ako bude festival vyzerať a čo budú môcť návštevníci robiť počas trvania festivalu?

Plagát podujatia. Zdroj: www.novezamky.sk

Samotný festival bude otvorený slavnostnými príhovormi o 12-tej hodine. Hneď po príhovoroch bude spustený vstup na všetky prvky festivalu. Konkrétne na výstavu umenia detí a mládeže, skákacie hrady, bosý futbal, workshop Červeného kríža, workshop skautov či tanečný workshop. O 13-tej zahájime beh pre radosť spoločným štartom a od 15-tej do 19-tej nás čakajú vystúpenia mládežníckych kapiel.

Aké hudobné skupiny budeme môcť vidieť?

Zatiaľ máme naisto dohodnuté dve kapely, ktoré sa nám prihlásili a svoju prihlášku nestiahli a to kapela zo ZUŠ a kapela z CVČ v Nových Zámkoch. Doposiaľ sa snažíme zapojiť ešte niekoho ďalšieho, aby takáto možnosť bola plne využitá.

Aký je program festivalu?
Je pestrý, rozdelený do troch kategórií, ktorými sú hudba, umenie a šport-zábava. V kategórii hudba na profesionálne ozvučenom pódiu zaznejú mládežnícke kapely a to zo ZUŠky a CVČ. Umenie sa prezentuje výstavou tvorby mládežníkov v priestoroch foajé Kovaku. Posledná kategória šport a zábava je najpestrejšia, čakajú nás skákacie hrady a iné už spomenuté atrakcie. Nesmieme zabudnúť na beh pre radosť. Jedná sa o krátky beh vo vnútri námestia s farebnými práškami. Tu každému zúčastnenému na behu odporúčam mať biele tričko kvôli zvýrazneniu efektu farebného prachu.

Je festival zadarmo? Ak áno, kto ho financuje?

Áno, festival je bez vstupného a teda plne zdarma. A to nielen vstup, ale aj každý jeden programový prvok. Z prevažnej väčšiny je festival financovaný z participatívneho rozpočtu mesta Nové Zámky, ale nedá mi nespomenúť nášho najštedrejšieho sponzora, kresťanské spoločenstvo Bratskej jednoty baptistou Radostná správa, ktorý nám zdarma zapožičiava dva nafukovacie hrady a bosý futbal.

Koho a aké obrazy budú prezentované na vernisáži?

Pôjde o tvorbu detí a mládeže z Nových Zámkov a okolia. Môže to byť akákoľvek technika a spôsob tvorby. Prevažne bude vystavená kresba. Nechajme sa prekvapiť ďalšími technikami.

Je do projektu zapojené i mesto? Ak áno, ako?
Áno, samozrejme je a to hlavne finančne, kedže čerpáme financie na festival z participatívneho rozpočtu mesta. Taktiež, mesto už tretí rok aktívne spolupracuje s Nadáciou pre deti Slovenska na vytvorení komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom. Nadácia sa okrem prieskumov potrieb medzi deťmi a mladými, ktoré robila v meste, snaží mentorovať učiteľov a pracovníkov s mládežou. Z ich strany nám prišlo veľa dobrých podnetov k pozitívnym zmenám v meste voči deťom a mladým ľuďom. To by ale nebolo možné ak by na mestskom úrade neboli osoby, ktorým osobne na práci s mládežou záleží.

Koľko trvala príprava podujatia?

Prípravu celkovo je ťažké zhodnotiť, aktívne od marca roka 2019 sa mládež odhodlala a pustila do plánovania a prípravy. Pre mňa osobne je to víťazstvo samo osebe, že sa za tak krátky čas a v takej rýchlosti podarilo niečo takéto dať dokopy.

Časť organizačného tímu nie je plnoletá, kto robí dozor?

Áno je to pravda, prevažná vačšina tímu sú neplnoletí mladí ľudia z Nových Zámkov. Hlavným dozorom nad celou prácou ohľadom mládežníckeho festivalu som ja. Väčšina zodpovednosti za festival a jeho prevedenie je na mojich ramenách s tým, že v tom nie som sám, ale mám podporu tímu dobrovoľníkov s ktorými spolupracujem aj v rámci Teen Café. Taktiež, všetky zapojené organizácie a jednotlivci, ktorí sa rozhodli festival podporiť, sú dozorom v rámci svojej aktivity. Štandardne bude k dispozícii hliadka Červeného kríža a mestská polícia.

Prečo ste ako názov vybrali práve TEEN FEST?

Názov tak spontánne prischol v prvej etape plánovania festivalu. Ako som spomínal, viacerí z mladistvých organizátorov festivalu sú združený pod Teen Café. Slovo z angličtiny, Teen, čo znamená mladý, tínedžer, dospievajúci sme pripojili hneď aj k festivalu. A vznikol Teen Fest.