NovoZámocká súťaž vo varení guláša je tu opäť !

Aj tento rok organizuje Mesto Nové Zámky, NOVOVITAL-  príspevková organizácia mesta   a ZO CSEMADOK Nové Zámky NovoZámockú súťaž vo varení guláša. Táto súťaž sa organizuje pri príležitosti novozámockého jarmoku (PORCINKULA). Zmerať sily si tu môžu všetci, čo si myslia, že ich guláš je najlepší. Do súťaže sa môžu prihlásiť trojčlenné družstvá a záväznú prihlášku musia poslať do 23.7.2018 na adresu NOVOVITALU ( Novovital – príspevková organizácia mesta Nové Zámky,   Hlavné námestie 7, 940 35 Nové Zámky ,e-mail: krajci@novovital.sk). Celá udalosť sa bude odohrávať už 28.7, v sobotu, v Parku pri Bernolákovom Námestí.

Program súťaže:

7.00h  – 8:00h – priraďovanie čísiel k súťažným miestam

8.00h  –  9.00h – príprava a obsadenie stanovišťa

9.00h  –  12.00h  – oficiálny začiatok súťaže

12.00h  – 13.00h  – odovzdávanie vzoriek hotových jedál pre porotu

13.00h  –  15.00h – vyhlásenie výsledkov súťaže

Organizátori súťaže zabezpečia registráciu záväzných prihlášok, štartovné číslo, priestor, pitnú vodu, tehly pod ohnisko, drevo a po ukončení súťaže likvidáciu súťažného priestoru, takže si stačí priniesť ingrediencie, kotlík (poprípade, stoly a stoličky) a hlavne Váš recept!

Účastnícky poplatok je 10Eur za družstvo. Kotlíkový guláš nebude možné predávať. Po ukončení varenia predložia súťažiaci svoje jedlo porote na ochutnávku. Porota bude hodnotiť chuť, vôňu, farbu, konzistenciu, čistotu, celkový dojem počas prípravy ale aj dobrú náladu súťažiacich.

Podmienky účasti na súťaži(.doc) (zdroj: www.novezamky.sk, otvoríte kliknutím sem).

Prihláška na súťaž(.doc) ( zdroj: www.novezamky.sk, otvoríte kliknutím sem).

Zdroj obrázka : www.novezamky.sk