Viceprimátor Norbert Kádek: Chýba mi politická kultúra, rozvoj mesta musí byť prioritou

Mestské zastupiteľstvo v Jazdiarni. Zdroj: Televízia Nové Zámky

Vážení Novozámčania, keď som prvýkrát kandidoval za poslanca v roku 2014 v obvode za Troma mostami, kde som prežil aj svoje detstvo, tak som si uvedomil, že do toho idem ako  rodený Novozámčan, ktorý chcel a chce zlepšiť život v našom meste malými i veľkými zmenami. Na tom mi záleží aj dnes a je to mojou poslaneckou prioritou.

V minulosti som pracoval na mestskom úrade, ako vedúci odboru kultúry a športu, takže skúsenosti s činnosťou verejnej správy, respektíve mestskej samosprávy som mal už vtedy. Chcel som sa však na rozvoji mesta Nové Zámky podieľať ešte viac, čo bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol kandidovať na miesto poslanca Mestského zastupiteľstva. Skúsenosti z práce na Mestskom úrade mi v práci poslanca pomáhajú, keďže viem pri rozhodovaní posúdiť mnohé veci aj z pohľadu odborníka.

V druhom volebnom období, kedy som bol opäť zvolený v roku 2018, som sa stal druhým viceprimátorom. To som prijal s veľkou vážnosťou a zodpovednosťou a mojou snahou a víziou bolo vytvoriť kompromis a konsenzus v politickom živote a v názoroch nás poslancov.

Chýba mi politická kultúra

Upokojenie vypätej situácie v mestskom zastupiteľstve som vnímal a aj teraz vnímam ako jednu zo svojich priorít. Rozhádané tábory poslancov, klubové zoskupenia a neakceptácia rozdielnosti názorov v rámci mestského parlamentu je problémom s ktorým zápasíme a  pociťujem to najmä v druhom volebnom období.

Tieto osobné invektívy, nezhody názorov a hádky medzi jednotlivými skupinami poslancov sú na politickej scéne kontraproduktívne a nie sú osožné pre koncepciu rozvoja mesta. Môžu byť potencionálnou brzdou v schvaľovacom procese dobrých a perspektívnych projektov, ktoré mestu vo veľkej miere pomôžu.

Mestské zastupiteľstvo musí a má pracovať pre občanov a jeho prioritou musí byť podpora a schválenie procesov a projektov, ktoré sú v prospech skrášlenia, zlepšenia a skvalitnenia života  v meste v ktorom žijeme. Je to naša povinnosť, keďže sme dostali mandát od našich voličov, občanov, obyvateľov mesta.  Aby však mohlo tento účel plniť, musia byť poslanci a poslankyne schopní vzájomnej spolupráce aj s ľuďmi odlišných názorov. Je dôležité vynechať osobné rozpory, keď sa jedná o dobro mesta a nezabúdať na dôvod, prečo každý z poslancov kandidoval.

Samozrejme je dobré, pokiaľ sa na scéne či už veľkej alebo komunálnej politiky stretávajú rôzne názory, je to jeden z princípov demokracie. Tá je založená na pluralite názorov v rozhodovacom procese. Súčasnú situáciu však vnímam ako nie najlepšiu a najzdravšiu.

Získanie politickej moci alebo tzv. boj o moc je bežným javom na scéne či už malej alebo veľkej politiky a mám pre to aj pochopenie, ale nie za cenu nasadenia intríg, útokov, lží, poloprávd a pošpinenia mena a práce vedenia mesta alebo práce jednotlivých poslancov. Boj o moc nesmie poškodzovať meno ľudí, ktorí sa snažia mesto posunúť ďalej a presadiť pozitívne zmeny. Nesmie zasahovať do rodinného života a prerásť do osobnej nenávisti.

Rozvoj mesta musí byť prioritou

V posledných rokoch sme schválili veľa dobrých projektov. Medzi inými to bola rekonštrukcia ciest a chodníkov /mnohé už zrealizované/  či budovanie cyklotrás – prvá etapa dokončená, pričom v nasledujúcich rokoch budú vybudované ďalšie kilometre ekologických cyklotrás.

Schválili sme aj vybudovanie novej športovej haly na ulici Gábora Bethlena a Nábrežnej ulici. Čaká nás rekonštrukcia Hlavného námestia, projekt rekonštrukcie mestskej autobusovej stanice. Zameriavame sa aj na dôležitú tému lepšieho zhodnotenia odpadu, kde sme pripravili riešenie separácie komunálneho odpadu. Riešenie tejto problematiky nás neminie, keďže je to aj dané zákonom.  Schválené boli aj mnohé ďalšie prínosné projekty…

To sú témy a projekty, ktoré by nás mali spájať, pretože sú v prospech zlepšenia života obyvateľov Nových Zámkov a nemali by sme hľadieť na to, kto tieto projekty vypracoval alebo vymyslel, ale na to, že sú osožné a prospešné pre nás, všetkých občanov nášho mesta. Mal by byť posudzovaný projekt, nie jeho predkladateľ.

Podľa toho by sme mali aj hlasovať. Nemôžeme dovoliť, aby dobré projekty neboli schválené len kvôli osobným nezhodám. Myslím si, že všetci máme jeden cieľ. Podporovať a pracovať pre dobro občanov, aby sme mali krajšie a čistejšie mesto. A na to by sme mali my poslanci myslieť pri schvaľovaní a rokovaní o mestských záležitostiach.

Norbert Kádek

Autor článku: Norbert Kádek

Druhý viceprimátor mesta Nové Zámky a poslanec mestského zastupiteľstva od roku 2014.

Zdieľajte článok:

Komentáre - Vyjadrite svoj názor: