Vodičom parkujúcim pred železničnou stanicou hrozí pokuta, majú využívať nové parkovisko

Fotografia z otvárania nového parkoviska. Zdroj: novezamky.sk

Mesto nedávno otvorilo nové parkovisku pri bývalej tabakovej továrni. Niektorí vodiči však stále parkujú priamo pred železničnou stanicou a riskujú pokutu od mestskej polície.Nová odstavná plocha sa nachádza na ulici M. R. Štefánika oproti výjazdu z areálu pošty. Parkovisko je bezplatné, otvorené nonstop a zabezpečené kamerovým systémom. Je vzdialené približne 220 metrov od stanice. Napriek tomu niektorí vodiči radšej riskujú pokutu a zaparkujú priamo pred stanicou.

„Vodiči stále radšej parkujú priamo na železničnej stanici ako na odstavnej ploche pri bývalej tabakárni. Od januára však platí celoštátna právna úprava, ktorá parkovanie s príjazdom na chodník zakazuje a pohodlní vodiči riskujú pokutu,“ informuje mesto Nové Zámky.Mnohí vodiči sa ohradzujú tým, že o novom parkovisku nevedeli a požadujú lepšie označenie a vyššiu informovanosť. Značenie sa na mieste už nachádza, chýbajú ale dopravné značky a informačné tabule na hlavnej ceste. Mesto však informovalo o otvorení nového parkoviska už počas jeho výstavby v mestských médiach. Mesto predložilo 3 projekty na dopravné značenie, Okresný dopravný inšpektorát nakoniec na začiatku decembra minulého roka značenie schválil. Značenie začali zamestnanci mesta osádzať už na ďalší deň, 19. decembra bolo parkovisko odovzdané do skúšobnej prevádzky. Hlavná cesta však v správe mesta nie je.

„Dopravné značky a informačné tabule zatiaľ chýbajú na hlavnej ceste, ktorá nie je v správe mesta ale vyššieho územného celku. Osadenie dopravných značiek povoľuje Okresný úrad – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Nové Zámky,“ informuje mesto Nové Zámky.Mesto už dalo pri ceste osadiť stĺpiky, ktoré majú na nové parkovisko upozorňovať. O povolenie umiestniť trvalé zvislé dopravné značenie na ulici M. R. Štefánika požiadal odbor komunálnych služieb mestského úradu ešte októbri roka 2019. Dodnes však nedostali odpoveď.

„Podľa doručenky okresný úrad – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiadosť prijal 16. 10. 2019. Odpoveď mesto dodnes nedostalo,“ informuje mesto Nové Zámky.

Na zastupiteľstve už bolo navrhnuté i ďalšie rozšírenie nového parkoviska, zatiaľ však nie je plánované jeho rozširovanie. Niektorí vodiči síce parkovisko ešte stále niektorý vodiči nepoužívajú, iný si však nové parkovisko pochvaľujú.