Vodná záchranná služba v Nových Zámkoch: Dospelí ľudia často preceňujú svoje plavecké schopnosti

Ilustračná fotografia. Zdroj: Vodná záchranná služba SČK Nové Zámky

V Nových Zámkoch od januára funguje miestny spolok Vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného kríža. Venujú sa trénovaniu plavčíkov, záchrannej činnosti na vode, ale aj učeniu plávania.

Miestny spolok Vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného kríža v Nových Zámkoch už funguje a organizuje tréningy i keď bol založený iba v januári. Prinášame vám rozhovor s Robertom Kreškócim, predsedom tohoto miestneho spolku. V rozhovore sa dočítate, ako tréningy prebiehajú, čomu všetkému sa venujú a mnoho ďalšieho.

Prečo ste založili miestny spolok Vodnej záchrannej služby Nové Zámky? Ako ste sa k tomu dostali?

Na úvod by som rád podotkol, že väčšina našich členov sa aktívne venovala či už zdravotníckej oblasti alebo plávaniu. S niektorými sme sa spoznali priamo v brigádnickej pozícii na kúpaliskách. Zo začiatku sa viedla myšlienka len o akomsi zhromažďovaní sa v rámci tréningových cvičení, kvôli zlepšovaniu kondície i bezprostredne zdokonaľovaniu sa v rámci ochrany zdravia návštevníkov kúpalísk – simulačné cvičenia v oblasti prvej pomoci, záchranné techniky v prípade topiaceho sa.

Niekoľko takýchto tréningov v nás vyvolalo iniciatívu vytvoriť Vodnú záchrannú službu SČK priamo v Nových Zámkoch, keďže v širšom okolí tu nič podobné nie je. V tomto smere ďakujeme za podporu mestskej príspevkovej organizácii Novovital za poskytnutie priestorov a možností trénovať na miestnom kúpalisku i plavárni. Do budúcna by sme radi oslovili aj iné okolité kúpaliská, s možnosťou takéhoto výcviku.

Kedy tento miestny spolok vznikol?

Náš miestny spolok VZS SČK v Nových Zámkoch vznikol 10. januára 2020, odkedy sa tejto činnosti snažíme aktívne venovať. Vzhľadom na situáciu s koronavírusom nás toto obmedzenie neodradilo, a hoci sme nemohli trénovať, venovali sme náš čas k vytvoreniu tréningových plánov, novým návrhom na zlepšenie našej činnosti a tiež našli podporné orgány, ktoré nám s našou organizáciou a výcvikom mladých záchranárov a športovcov radi pomôžu.

Ako ste sa Vy osobne dostali k vodnému záchranárstvu? Ste z Nových Zámkov?

Áno, som novozámčan, a v tomto meste vlastne aj tento nápad vznikol. Už od malička som chcel robiť plavčíka. Od útleho veku ma fascinovala práca záchranárov, plavčíkov či potápačov, ktorú som si všímal, či už vo filmoch alebo na kúpaliskách. Svoju záľubu som začal aktívnym plávaním už v detstve a keď som dovŕšil potrebný vek na absolvovanie kurzu plavca záchranára, neváhal som a pri prvej možnej príležitosti som túto možnosť využil a spravil si kurz.

Čo je činnosťou miestneho spolku Vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného kríža v Nových Zámkoch, na čo sa zameriavate?

Našich činností je viacero. Niektoré nám vyplývajú priamo zo Štatútu Vodnej záchrannej služby SČK. Ide napríklad o organizovanie a vykonávanie preventívnej a záchranárskej činnosti na vodných plochách s cieľom zamedziť možnému poškodeniu zdravia a utopeniam, príprava na aktívnu záchranársku činnosť pri mimoriadnych udalostiach spôsobených vodným živlom, zabezpečovanie zdravotných asistenčných služieb pri vodných športoch alebo podujatiach na vodných plochách a ich blízkom okolí, zapájanie sa do spolupráce so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému a podobne. Taktiež robíme aj ukážky našej činnosti pre verejnosť.

V súčasnosti poskytujeme prevádzkovateľom krytých bazénov (plavárni), kúpalísk, aquaparkov či otvorených vodných plôch prípravy plavčíkov na letnú sezónu, prostredníctvom na mieru pripravených tréningov, kde zdokonaľujeme ich plaveckú a záchranársku techniku, aby naozaj došlo k maximálnemu eliminovaniu rizika utopenia alebo iného úrazu. Rovnako im pomáhame robiť prípadné výberové konania, kde vyhodnocujeme schopnosti plavčíkov v oblasti plávania, záchrany topiaceho a poskytovania prvej pomoci, kde na základe nášho vyhodnotenia poskytujeme toto hodnotenie spolu s odporúčaním danému prevádzkovateľovi, na základe ktorého sa môže potom prevádzkovateľ už subjektívne rozhodnúť podľa nášho objektívneho odporúčania, s akým plavčíkom podpíše pracovnú zmluvu a s akým nie.

Plavci počas tréningu. Zdroj: archív MS VZS SČK Nové Zámky

Okrem toho organizujeme aj tréningy plávania, ktoré sú určené pre plavčíkov ako aj pre laickú verejnosť, ktorá sa chce naučiť plávať alebo si chce osvojiť manévre na záchranu topiaceho, nakoľko nie vždy a všade ten plavčík či plavec záchranár je. Taktiež máme v pláne rozbehnúť aj environmentálny projekt, ktorého cieľom je čistenie miestnych vodných plôch, ktoré sú často navštevované ľuďmi. Takéto čistenie vôd chceme robiť na brehu a aj priamo z vody, použitím potápačskej techniky. , Tento projekt je však ešte stále v procese plánovania a dohadovania.

Koľko má spolok aktuálne členov? Kto sa môže členom stať a čo obnáša členstvo vo Vodnej záchrannej službe?

Miestny spolok má aktuálne k dnešnému dňu 7 členov. Máme už aj viacero nových záujemcov, ale z dôvodu pandémie COVID-19 sme ešte nemali možnosť s niektorými z nich sa stretnúť. V januári sme už spravili niekoľko tréningov na novozámockej plavárni, kde bol záujem a aj pozitívne ohlasy na takéto tréningy. Verím, že po uvoľnení opatrení a zlepšení situácie na Slovensku sa môžeme tešiť na ďalších aktívnych záujemcov.

Členom sa môže stať úplne každý, kto si pošle, resp. vyplní prihlášku. Jedinou podmienkou je dovŕšený minimálny vek 15 rokov. S tým že osoba pod 18 rokov nemôže vykonávať záchranársku činnosť, ako sú zdravotné asistenčné služby alebo práca na našich strediskách, kde počas letnej sezóny pôsobíme v rámci vykonávania spomínanej preventívnej a záchranárskej činnosti.

Člen by sa mal zúčastňovať v rámci svojich možností na aktivitách miestneho spolku, či už sú to tréningy alebo iné aktivity, aby sa mohol pripraviť na záchranársku činnosť, či už na strediskách VZS SČK alebo na zdravotných asistenčných službách a iných aktivitách.

Váš spolok poskytuje tréningy plavcov ale aj plavčíkov. Kto ich bude trénovať?

Ide o tréningy pre plavcov záchranárov, plavčíkov a širokú verejnosť. Tréningy pre plavcov – detí či výkonnostných plavcov nerobíme, to robí len Plavecký klub Nové Zámky v rámci nášho mesta. Čo sa však týka našich trénerov, tak sú to naši členovia, ktorí sú, či boli výkonnostnými plavcami, ktorí počas svojho aktívneho plaveckého obdobia dosahovali umiestnenia nie len na bežných pretekoch, ale aj na Majstrovstvách Slovenska, a dodnes stále majú vlastné skúsenosti z vody, z doby keď sami plávali a chodili na preteky.

Majú vlastné skúsenosti aj z trénovania, a zároveň majú aj prax ako plavci záchranári v rámci rôznych vodných plôch. Čiže ide naozaj o ľudí, ktorí majú bohaté skúsenosti v danej oblasti, a teda ich kvalita a znalosť sú určite na mieste.

Koľko profesionálnych vodných záchranárov je členmi miestneho spolku v Nových Zámkoch?

V rámci miestneho spolku máme aktuálne 4 záchranárov, s riadne absolvovaným školením a aj skúsenosťami, či už na bazénoch, kúpaliskách alebo otvorených vodných plochách.

Na Vašej webstránke uvádzate, že sa zapájate aj do súťaží. Dosiahli ste už nejaké úspechy? Ak áno, aké? Do akých súťaží sa zapájate?

Na Slovensku, ale aj mimo, či už v rámci Európy alebo celosvetovo sa každoročne uskutočňujú rôzne súťaže, majstrovstvá a tak ďalej, ktoré sú určené pre plavcov záchranárov, či rôzne záchranárske posádky integrovaného záchranného systému. Na Slovensku to sú napríklad Majstrovstvá Slovenska VZS SČK, Memoriál Dr. Mariana Filčáka. A však tým, že pôsobíme od januára tohto roku, tak sme sa nezapojili do žiadnej súťaže, ale do budúcna sa určite takýchto akcii plánujeme zúčastniť,  už len kvôli nadobudnutiu nových skúseností a výmene poznatkov s ostatnými záchranármi a zložkami IZS.

Vodnými športami a aktivitami sa zaoberá niekoľko klubov, napríklad aj kanoistický klub Sport Club Slovakia. S kým v Nových Zámkoch spolupracujete?

Aktuálne nemáme nijak úzku spoluprácu so žiadnym športovým klubom, ale ako ste už napríklad spomenuli kanoistický klub Sport Club Slovakia, tak sme v kontakte s ich trénerom, ktorý nám ponúkol, že v prípade potreby, či už na zdravotné asistenčné služby alebo v rámci odbornej prípravy našich členov, nám veľmi rád poskytne motorový čln alebo iné pomôcky, rovnako ako aj možnosť trénovania na lodenici, napríklad pri nejakých praktických cvičeniach, pri záchrane topiaceho na tečúcej vode. Ale zatiaľ sme to túto možnosť ešte nevyužili, do budúcna o tom budeme ešte diskutovať s našim organizačným tímom.

Blízku spoluprácu sme však nadviazali s mestskou príspevkovou organizáciou Novovital, vďaka ktorým máme možnosť trénovať na krytej plavárni Relax komplex v Nových Zámkoch, tak ako aj na termálnom kúpalisku Štrand, ktoré táto spoločnosť prevádzkuje, ako som už spomínal v predošlej otázke.

Aké typy tréningov ponúkate? Ako tieto tréningy prebiehajú? Koľko trvajú a aká je cena?

Ako ste už správne naznačili, je ich viacero, konkrétne 4. A to zdokonaľovacie tréningy plávania, ktoré sú určené už pre plavcov záchranárov a plavčíkov, ktorí už majú aj svoj preukaz plavca záchranára. V rámci týchto tréningov sa sústreďujeme hlavne na ich kondičnú prípravu, primárne na letnú sezónu, zdokonaľujeme ich plaveckú a záchranársku techniku, a riešime s nimi rôzne situácie, ktoré môžu počas ich služby na bazéne, kúpalisku, či otvorenej vodnej ploche nastať.

Ďalej ponúkame prípravné školenie na kurz plavca záchranára, ktorý vykonávajú školiace strediská Vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného kríža (ŠS VZS SČK). V rámci tohto prípravného školenia sa snažíme taktiež zlepšiť plaveckú techniku záujemcov, ktorí si chcú spraviť kurz plavca záchranára, podľa ich individuálnych potrieb a zlepšiť ich fyzickú kondíciu vo vode, aby splnili stanovené podmienky na úspešné absolvovanie kurzu, v rámci jednotlivých kvalifikačných stupňov.

Novinkou v Nových Zámkoch, ktorú ponúkame, sú tréningy alebo teda škola plávania pre dospelých, ktoré sú pre každého, kto má nad 18 rokov. Tieto tréningy sú určené čisto pre verejnosť.

Tréning. Zdroj: archív MS VZS SČK Nové Zámky

Posledným typom tréningov, ktoré ponúkame, je individuálny tréningový plán plávania. Tento tréning je primárne určený tiež čisto len pre širokú verejnosť, ale môžu ho využiť aj plavci záchranári, či plavčíci, ktorý majú nejaké osobitné požiadavky, napríklad je veľa ľudí, ktorí keď idú na vysokú školu a majú tam nejaké fyzické, resp. kondičné testy, tak musia odplávať istú dĺžku, konkrétnym plaveckým štýlom.

A práve tu máme aj my možnosť zamerať sa na toho záujemcu a venovať sa, naozaj plný čas, vo vode, len jemu, sledovať jeho chyby, napravovať ich a snažiť sa o čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zdokonalenie daného plaveckého štýlu. Taktiež sa tam môžu prihlásiť aj dospelí, ktorí buď nechcú plávať v skupine alebo im spoločné tréningy časovo nevyhovujú a podobne.

S pánom riaditeľom Novovitalu (Ľudovítom Lebóom) máme vytvorenú spoluprácu, ktorá nám umožňuje trénovať v krytej plavárni Relax komplex,  poskytol nám každú sobotu od 9:30 do 11:30 dve plavecké dráhy, na ktorých môžeme tieto tréningy uskutočňovať. Nakoľko sme mali dve hodiny, tak na jednej dráhe prebiehal vždy počas týchto dvoch hodín zdokonaľovací tréning plavcov záchranárov a plavčíkov, a na druhej dráhe sme mali od 9:30 do 10:30 prípravné školenie na kurz plavca záchranára a od 10:30 do 11:30 tam prebiehali tréningy plávania pre dospelých.

Momentálne čakáme, kým sa otvorí termálne kúpalisko Štrand a máme v pláne počas letnej sezóny začať opätovne rozbehnúť tréningy podľa dohody s prevádzkovateľom kúpaliska. A pre členov miestneho spolku chceme rozbehnúť aj riadne tréningy na otvorených vodných plochách.

Čo sa týka ceny tréningov, tak až na tie individuálne tréningy plávania je cena totožná pre všetky tréningy. Cena pre člena je 2€  za tréning alebo 18€  za 10 tréningov. Nečlen zaplatí 3€ tréning alebo 27€ za 10 tréningov. Individuálne tréningy  stoja 10€  za jeden tréning (na jednu osobu).

Dostanú účastníci po absolvovaní tréningov a kurzov potvrdenie či certifikát?

Tréningy organizované našou Vodnou záchrannou službou SČK NZ stoja na báze dobrovoľnosti – trénujem, pretože chcem. Na druhej strane, ako som spomínal už na začiatku, spolupracujeme s prevádzkovateľmi bazénov, kúpalísk, či otvorených vodných plôch, ktorý robia pre plavčíkov výberové konanie alebo chcú, aby sme im spravili niekoľko tréningov, kde ich budeme testovať, pripravovať, hodnotiť a potom im vystavíme potvrdenie o absolvovaní tréningov, kde sa zároveň nachádza aj hodnotenie jednotlivých plavčíkov, ktoré má však len čisto informatívny charakter. Takéto potvrdenie má účel pre daného zamestnávateľa, ktorý sa práve na základe týchto hodnotení môže objektívne rozhodnúť, s kým podpíše pracovnú zmluvu a s kým nie. Takéto potvrdenie však nemá absolútne žiadny právny charakter a už vonkoncom nie je náhradou osvedčenia či preukazu plavca záchranára o úspešnom absolvovaní plavčíckeho kurzu.

Čo sa týka samotných kurzov plavcov záchranárov, tak to majú v kompetencii už spomínané školiace strediská VZS SČK. Tieto ŠS VZS SČK vydávajú potvrdenie, resp. vydávajú preukazy plavcov záchranárov po úspešnom absolvovaní jednotlivých kvalifikačných kurzov. Žiaľ, Nové Zámky zatiaľ nemajú takéto stredisko, ani kvalifikovaného inštruktora, no dúfam že sa nám v najbližšej dobe podarí takéto školiace stredisko rozbehnúť aj tu u nás. K dnešnému dňu na Slovensku fungujú však 4 ŠS VZS SČK a to ŠS VZS SČK Nitra, ŠS VZS SČK Bratislava, ŠS VZS SČK Liptovský Mikuláš a ŠS VZS SČK Prešov.

Ponúkate aj školu plávania pre dospelých. Ako to funguje? Kde sa prihlásiť, koľko to stojí?

Štrand Nové Zámky. Zdroj: archív MS VZS SČK Nové Zámky

Áno, ide o jedinečnú formu tréningov, ktorú ponúkame v Nových Zámkoch a okolí, a to sú práve tréningy plávania pre dospelých, ktoré sú určené pre každého, kto má nad 18 rokov. Tieto tréningy sme sa rozhodli spustiť po dlhšej vzájomnej diskusii. Nakoľko veľa dospelých má problémy s plávaním – buď nevedia plávať vôbec alebo plávu veľmi slabo či technicky veľmi zle, a to je častý dôvod topenia sa, či dokonca utopenia sa, lebo žiaľ dospelí ľudia často preceňujú svoje schopnosti, hlavne plavecké, a myslia si, že sa im nemôže nič stať. A práve tým veľakrát ohrozujú nie len seba, aj svoje okolie.

To, že niekto nevie plávať alebo že nepláva najlepšie, nie je hanba. Všetko potrebné sa dá naučiť, sám viem o čom hovorím, nakoľko mám osobné skúsenosti s trénovaním dospelých. Najčastejšou chybou je fakt, že si dospelí nepriznajú, že nevedia plávať a ohrozujú tým seba, i ľudí vo svojom okolí.  A práve cieľom tohto kurzu, alebo teda školy plávania pre dospelých, je naučiť plávať dospelých, buď úplne od začiatku alebo ich doučiť, resp. odstrániť chyby, ktoré pri plávaní robia a naučiť ich tú správnu techniku plávania, a tým vo veľkej miere eliminovať zbytočné ohrozenia na živote.

Tréningy fungujú tak, že dospelých si rozdelíme do dvoch/troch skupín, podľa ich skúseností, ich techniky a ich požiadaviek, pričom každá skupina má vlastný tréningový plán. Pri tých, ktorí idú od „nuly“, tak tam s nimi začíname od začiatku, postupne, aby sa aj oni vo vode cítili komfortne a bezpečne. V rámci už pokročilejších plavcov sa skôr zameriavame na techniku plávania a hľadáme už konkrétne chyby, môžeme ich kľudne nazvať nejakými plaveckými zlozvykmi, ktoré odstraňujeme a preučujeme ich správne. Práve to je našim cieľom – nájsť chybu, upozorniť na ňu, odučiť ju a naučiť tú techniku správne.

Prihlásiť sa dá rovnako, ako na všetky ostatné tréningy. Spôsobov je viacero, najjednoduchšie je ísť na našu webovú stránku www.vzs-nz.sk, kde si treba nájsť buď na hlavnej stránke alebo v sekcii „Naše aktivity“ typ tréningu, o ktorý má daná osoba záujem, kliknúť na „Prihlásiť sa“, vyplniť formulár a dostaviť sa na tréning. V prípade akýchkoľvek otázok je možné kontaktovať nás buď telefonicky, mailom, alebo prostredníctvom našej stránky na Facebook-u (odpovedáme vždy čo najrýchlejšie, najneskôr do 24 hodín).

Ponúkate aj školu pre plavčíkov, aké predpoklady musí záujemca spĺňať?

To asi narážate na tie zdokonaľovacie tréningy pre plavcov záchranárov a plavčíkov. Tieto tréningy sú primárne určené pre ľudí, ktorí už majú preukaz plavca záchranára a túto činnosť vykonávajú. Tréningy sú určené aj pre členov nášho miestneho spolku. V individuálnych prípadoch môže na takýto tréning prísť aj osoba, ktorá ešte preukaz nemá, ale poslala si už napríklad žiadosť na letnú brigádu nejakému prevádzkovateľovi vodnej plochy a chce vedieť, čo táto práca obnáša a chce sa naučiť niečo nové ešte pred kurzom alebo ak má záujem stať sa členom nášho miestneho spolku a chcel by sa oboznámiť s tým, čo robíme ešte predtým, ako sa zapíše.

Kde trénujete?

Trénujeme na krytej plavárni Relax komplex v Nových Zámkoch, ktorú prevádzkuje mestská príspevková organizácia Novovital. Počas letnej sezóny plánujeme trénovať na termálnom kúpalisku Štrand, samozrejme po dohode s vedením kúpaliska.

Robíte plavecké tréningy aj pre deti?

Diskusia bola aj o takýchto tréningoch, ale zatiaľ sme sa zhodli, že na Slovensku je veľké množstvo plaveckých klubov, ktoré sa zaoberajú práve trénovaním detí a z toho dôvodu sme sa na teraz zhodli, že sa zameriame hlavne na dospelých a plavcov záchranárov. Do budúcnosti však takúto možnosť nevylučujeme.

Patríte pod Červený kríž. Robíte aj nejaké dobročinné aktivity?

Momentálne dobrovoľnú činnosť nevykonávame, ale v rámci našich aktivít plánujeme napríklad rozbehnúť aj spomínanú environmentálnu činnosť.

Kde sa môžu o Vás ľudia dozvedieť viac? Ste na sociálnych sieťach?

Zdrojov je viacero, ľudia nás môžu nájsť, resp. zistiť o nás viac buď prostredníctvom našej webovej stránky www.vzs-nz.sk, cez náš Facebook a cez náš Instragram.