Začalo sa hlasovanie o projektoch participatívneho rozpočtu. Pozrite sa, aké projekty sa uchádzajú o váš hlas

Ilustračná fotografia. Zdroj: Pixabay

Participatívny rozpočet je prostriedok ktorým môžu obyvatelia mesta rozhodovať o využití časti rozpočtu. Tento rok sa o vaše hlasy uchádza 12 projektov. Niektoré majú za cieľ skrášlenie okolia, iné sa zameriavajú na cyklistov.Vďaka participatívnemu rozpočtu sa verejnosť môže veľmi jednoducho zapojiť do procesu finančného rozhodovania mesta. Novozámčania svoje projekty mohli odovzdať na Mestskom úrade do desiateho februára. Odovzdaných bolo dohromady 13 projektov, 12 z nich sa teraz uchádza o vaše hlasy. „Jeden projekt bol v procese posudzovania realizovateľnosti vylúčený,“ informuje mesto Nové Zámky. Viac o fungovaní participatívneho rozpočtu sa dočítate v našom staršom článku. Maximálna suma o ktorú mohli projekty žiadať je 1 660 Eur.

Projekty, ktoré žiadajú o peniaze z rozpočtu

Cyril a Metod kompostujú – Projekt Martina Slobodníka sa týka dobrovoľného kompostovania kuchynského odpadu pre ľudí z vchodov 28, 30 a 32 na Cyrilometódskej ulici. „Najťažšiu časť komunálneho odpadu tvorí práve biologický kuchynský odpad. Nakoľko v bytoch túto možnosť nemáme, plánujem osloviť cca 60 bytov (v troch vchodoch) z ktorých počítam, že sa zapojí 10 až 15 bytov. Zapojení obyvatelia dostanú plastové nádoby na kompostovanie do ktorých budú zberať kuchynský odpad a nosiť ho na jedno miesto. Kompostovacia nádoba bude uzamknutá,“ informuje Martin Slobodník. Tento projekt na uskutočnenie potrebuje 1 060 Eur.Živý plot-park pred kinom MIER – Katarína Slobodníková pripravila projekt, ktorého cieľom je vytvoriť živý plot pred kinom Mier. Vysadené kry by mali zvýšiť estetickosť a plniť izolačnú funkciu. „Park pred kinom MIER je vbezprostrednej blízkosti najfrekventovanejších ulíc, čo znižuje kvalitu využívania tohto verejného priestoru. Výsadba živého plota pozdĺž komunikácie bude plniť estetickú a izolačnú funkciu (čiastočné zachytávanie hluku a prachu),“ informuje Katarína Slobodníková. Tento projekt na uskutočnenie potrebuje 1 660 Eur.

Kastrácie mačiek bez domova v Nových Zámkoch – Cieľom projektu Ivany Thomkovej je zníženie počtu mačiatok, ktoré sa rodia bez domova na území Nových Zámkov. „Kastrácia bezprízorných mačiek je jediná humánna cesta ako znížiť ich počty na uliciach. Projekt by mal byť jedným z krokov celoplošnej kastrácie na území mesta Nové Zámky,“ informuje Ivana Thomková. Kastrácia by mala pomôcť ozdraviť mačaciu populáciu a zabrániť premnoženiu. „Ako dobrovoľníci – mačací záchranári – pôsobí naša skupina v meste už veľa rokov na vlastné náklady. Vďaka projektu by sme mohli pomôcť väčšiemu počtu jedincov a nastúpiť cestu ďalším väčším kastračným akciám v meste,“ dodáva Ivana Thomková. Tento projekt na uskutočnenie potrebuje 1 660 Eur.

Výsadba levanduľových záhonov na skrášlenie okolia na Tyršovej ulici v Nových Zámkoch – Prokekt Eleonóry Fazekas má za cieľ skrášliť okolie Tyršovej ulice. Vysadením kvetinových záhonov chce zvýšiť aj kvalitu ovzdušia. „Kvitnúce rastliny priaznivo pôsobia na kvalitu ovzdušia, spotrebovávajú pri fotosyntéze oxid uhličitý a vracajú do ovzdušia kyslík, potrebný k životu ľudí a zvierat. Rastliny sú nesmierne dôležitým hygienickým činiteľom v intraviláne miest,“ informuje Eleonóra Fazekas. Tento projekt na uskutočnenie potrebuje 1 660 Eur.Mesto je krajšie s kvetmi – Pod kalváriou – Projekt od Dominiky Danczi sa zameriava na revitalizáciu parku Pod Kalváriou. Park sa nachádza na ulici Pod kalváriou, denne tadiaľto prejde množstvo ľudí. „Revitalizácia sa zameria na oživenie priestoru kvitnúcimi rastlinami, osadením dvoch lavičiek a dvoch smetných košov. V okolí pumpy sa položí nová dlažba alebo okrasné kamene, pumpa sa nanovo namaľuje farbou a dokúpi sa jej chýbajúca časť. Odstráni sa stavebný odpad/materiál, ktorý je na pozemku nelegálne uložený,“ informuje Dominika Danczi. Tento projekt na uskutočnenie potrebuje 1 660 Eur.

Doktor Bike – Projekt Róberta Učňa je zameraný na cyklistov, ktorých je v Nových Zámkoch mnoho. Jeho cieľom je zriadiť stojan, kde by si mohli cyklisti spraviť rýchly servis svojho bicykla. „Prostredníctvom servisného cyklostojanu si budú môcť cyklisti dopriať vylepšený servis umožňujúci dofúkať pneumatiky, opraviť defekt, či využiť náradie k rôznym iným neočakávaným jednoduchým opravám ako je uvoľnený pedál, nosič či detská sedačka. Náradie je skryté vo vnútri stojanu, výkonná hustilka je umiestnená v kovovom ochrannom kryte. Servisný cyklostojan sa používa veľmi jednoducho a je kompatibilný so všetkými typmi bicyklov,“ informuje Róbert Učeň. Cyklostojan by bol v lokalite cyklo-hrádza pri rieke Nitra. Tento projekt na uskutočnenie potrebuje 1 224 Eur.Kvetnaté premeny pred kinom – Lucia Balogová pripravila projekt, ktorý má nadviazať na už upravované prostredie pred kinom Mier. Jeho cieľom je vysadiť dva kvetinové záhony. „Aby bol celkový zámer naplnený, je potrebné doplniť dva kvetinové záhony. S realizáciou jedného z nich sa uvažuje tento rok, prostredníctvom participatívneho rozpočtu, posledný zo záhonov, bude založený po získaní prostriedkov z iných zdrojov. Daný typ kvetinového záhonu je typický svojou nenáročnou údržbou, pretože vychádza zo sortimentu suchomilných trvaliek a je jedinečným typom výsadby v našom meste,“ informuje Lucia Balogová. Tento projekt na uskutočnenie potrebuje 1 660 Eur.Škola vonku – Zámerom projektu Miroslavy Stančekovej je primäť žiakov byť počas vyučovania aj vonku. „Miestom realizácie by mal byť park Sihoť v časti,kde rastú vysoké topole. Táto zóna je chránená od rušivých vplyvov mestskej premávky a zároveň vytvára príjemnú klímu v horúcich mesiacoch. Môže to byť prínosom pre všetkých učenia chtivých žiakov a učiteľov,“ informuje Miroslava Stančeková. Tento projekt na uskutočnenie potrebuje 1 660 Eur.

JASKYŇA – hracia miestnosť – Tento projekt od Lukáša Koceru je zameraný na mladých ľudí. Je určený pre tých, ktorí trávia čas v bezpečnom prostredí Teen Café v Kompase. „Požadované vybavenie bude umiestnené a v rámci klubu prístupné všetkým mladým záujemcom v meste v priestoroch KC KOMPAS na Pribinovej ulici 3, Nové Zámky,“ informuje Lukáš Kocera, ktorí už minulý rok predkladal projekt Teen Fest. Tento projekt na uskutočnenie potrebuje 1 660 Eur.

Lavičky na starej ceste – Projekt od Martina Slobodníka sa zameriava na priestor pred kinom Mier. Projekt je pokračovaním iniciatívy, ktorá začala ešte v roku 2017 a v rámci ktorej sa podarilo odokryť časť starej andezitovej cesty, korune cesty  zo starých andezitových konciek a gabiónových sietí vytvorili priestor s dvoma lavičkami. Cieľom tohoto projektu je postaviť ďalšie 4 lavičky. „V parku je novo vysadených cca 60 vzrastlých stromov. Chýba tam priestor s mobiliárom, ktorý by dal miestu novú funkciu,“ informuje Martin Slobodník. Tento projekt na uskutočnenie potrebuje 1 060 Eur.#CykloStojanServisák – Projekt Mareka Hanuska je druhým projektom zameraným na cyklytov. Jeho cieľom je vytvoriť servisný stojan, ktorý má byť súčasťou cyklo infraštruktúry v meste Nové Zámky. „Svojím strategickým umiestnením a funkcionalitou bude tvoriť modernú časť cyklotrasy, ktorý zvýši jej kvalitu a atraktivitu. Postupným budovaním kvalitnej cykloinfraštruktúry sa docieli k zníženiu počtu áut, k zníženiu výfukových plynov a k zdravšiemu pohybu občanom mesta,“ informuje Marek Hanuska. Tento projekt na uskutočnenie potrebuje 1 150 Eur.

Lesík – Jozef Lutišan navrhol projekt, ktorého cieľom je  revitalizácia lesíka na Čerešňovej ulici medzi tenisovými kurtami a garážami. Peniaze chce využiť na postavenie prístreškov pre hmyz, živočíchy a vtáky. „Projekt prispeje najmä k: 1. Zlepšeniu ovzdušia v okolí 2. Zadržiavaniu a postupnému uvoľňovaniu vlhkosti v letným mesiacoch 3. Zvýšeniu prúdenia vzduchu v okolí 4. Zníženiu prašnosti 5. Zlepšeniu podmienok hniezdenia vtákov 6. Zlepšeniu podmienok prírodnej potravy pre živočíchy 7. Zvýšeniu biodiverzity 8. Edukácií občanov (sledovanie živočíchov, rastlín a iné),“ informuje Jozef Lutišan. Tento projekt na uskutočnenie potrebuje 1 300 Eur.Hlasovanie o projektoch začalo v utorok a potrvá až do 29.marca. Hlasovať môžete z pohodlia domova online cez túto stránku, hlasovanie je bezplatné. Počas hlasovania budete potrebovať iba prístup na internet a telefón, na ktorý vám príde overovacia SMS. Mesto Nové Zámky pri participatívnom rozpočte spolupracovalo s občianskym združením Wellgiving. „Za spoluprácu ďakujeme WellGiving, o.z. Spolupráca prebieha v rámci projektu „Občianska participácia na lokálnej úrovni“ vďaka podpore EÚ – ESF a OP EVS,“ informuje mesto Nové Zámky.

Zdroj: novezamky.hlasobcanov.sk