Zo stanice na námestie na bicykli? Ministerstvo schválilo dotáciu na prvú etapu novej cyklotrasy

Ilustračná fotografia. Zdroj: www.pexels.com

Mesto plánuje už od minulého roka vybudovať cyklotrasu, ktorá bude viesť od železničnej stanice až po Hlavné námestie. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky teraz schválilo dotáciu na výstavbu prvej etapy cyklotrasy.

Ministerstvo dopravy vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na cyklodopravu v druhej polovici minulého roka. Pôvodne vyčlenilo na vybudovanie cyklotrás v mestách a obciach 6 miliónov eur, ale z dôvodu veľkého záujmu vyčlenilo neskôr ďalších 7 miliónov eur. Výzva bola predĺžená, aby stihlo svoje projekty podať čo najviac miest a obcí. Ministerstvo nakoniec vybralo 61 žiadateľov, ktorých projekty podporí.,,Som rád, že obce a mestá majú záujem rozvíjať cyklodopravu vo svojich regiónoch. Predĺžením výzvy chceme dať možnosť aj ostatným záujemcom, aby mali dostatok času na prípravu a predloženie kvalitných projektov,“ povedal Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR.

Projekt, ktorý podalo mesto Nové Zámky bol úspešný a Ministerstvo dopravy schválilo dotáciu na výstavbu prvej etapy novej cyklotrasy vo výške 134-tisíc eur. Celková suma potrebná na projekt je viac ako 140-tisíc eur, čiže približne 7-tisíc eur doplatí mesto Nové Zámky zo svojho rozpočtu. Aktuálne prebieha príprava zmluvy, podľa ktorej bude mesto v rámci verejného obstarávania súťažiť dodávateľa prác.„V súčasnosti sa pripravuje zmluva, podľa ktorej potom mesto vypíše súťaž o dodávateľa prác,“ informuje mesto Nové Zámky.

Mesto už má pripravený aj projekt druhej časti cyklotrasy, ktorá by mala viesť od Gúgskej ulice až po kruhovú križovatku pri elektrosvitskom moste. Nie je však isté, že sa tento projekt bude môcť realizovať, keďže ešte nie je vyhlásené druhé kolo cyklovýzvy Ministerstva dopravy.„Ak bude vyhlásené druhé kolo výzvy, mesto sa bude sa uchádzať aj o financie na túto časť cyklotrasy,“ informuje mesto Nové Zámky.

Tretia etapa cyklotrasy je už tiež naplánovaná, mala by viesť od ulice M. R. Štefánika na Výpalisko. Niektoré pozemky na tejto trase však nie sú vo vlastníctve mesta, čiže by ich bolo nutné odkúpiť.

„Tretia etapa plánovanej cyklotrasy by mala viesť od Ulice M. R. Štefánika na Výpalisko. Tu je však niekoľko pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta a museli by sa odkúpiť,“ informuje mesto Nové Zámky.Cyklotrasy sa v súčasnosti budujú po celom svete, tento spôsob dopravy v meste má mnoho výhod. Okrem šetrenia životného prostredia urobíte aj niečo pre svoje zdravie.